ABOUT THIS EPISODE

Det internasjonale gjennombruddet
Professor Terje Tvedts fortelling om de siste femti åren
e av Norges historie går rett inn i de store
diskusjonene om utenrikspolitikk, immigrasjon og venstre
sidens krise. Gjennom originale fortolkninger
forsøker han å svare på om det finnes norske verdier og nors
k kultur? Og finnes Norge?
Foredrag og deretter samtale med Therese Sollien.
Tatt opp 13. Februar på Litteraturhuset Fredrikstad
Perry Aarti Olsen
Programansvarlig
Litteraturhuset Fredrikstad 
[email protected]
99564928
litthusfred.no
Norwegian
Norway
Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Litteraturhuset Fredrikstad, which is the property of its owner and not affiliated with or endorsed by Listen Notes, Inc.

EDIT

Thank you for helping to keep the podcast database up to date.