Best   ·   Interviews   ·   Hot   ·   Curated   ·   Directory

  Religion & Spirituality · Christianity

Asambleja Biblike Pogradec

By Asambleja Biblike Pogradec
Mësime javore në audio sjellë te ju nga Asambleja Biblike Pogradec.

Bibla Shqiptare - Albanian Bible

By Faith Comes By Hearing
The Albanian Audio Drama New Testament (BSA) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the Ne...

Përmes Biblës @ ttb.twr.org/albanian

By Thru the Bible Albanian
Programi "Përmes Biblës" është pjesë e shërbesës "Përmes Biblës" të mësimit të Biblës në mbarë botën. Këto seri u planifikuan që në fillim nga Dr. J. Vernon McGee dhe janë përkthyer dhe përshtatur në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte. U planifikua që të ishte një program radiofonik ditor 30-minutësh, që në mënyrë sistematike ta udhëhiqte dëgjuesin përmes gjithë Biblës. Këto programe janë të disponueshme për ju në internet. Ne jemi mirënjohës që ju keni zgjedhur të mësoni më shumë për Fjalën...