Albanian Christianity podcasts 2018 | Listen Notes

Christianity Podcasts

Religion & Spirituality
një kishë sipas Dhiatës së Re
The Albanian Audio Drama New Testament (BSA) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our we...
Programi "Përmes Biblës" është pjesë e shërbesës "Përmes Biblës" të mësimit të Biblës në mbarë botën. Këto seri u planifikuan që në fillim nga Dr. J. Vernon McGee dhe janë përkthyer dhe përshtatur në më shumë se 100 gjuhë dhe dialekte. U planifik...

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter