Turkish Religion & Spirituality podcasts 2018 | Listen Notes

Religion & Spirituality Podcasts

Podcasts
Bahar soluklayan sinelerin seslerini mp3 formatında sunmayı amaçlıyoruz.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Siyer Vakfı’nda Öteki Hayat üst başlığında ölüm, kabir hayatı, ahiret hayatı, cennet ve cehennem gibi konuları işlediği derslerin video arşividir.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Siyer Vakfı’nda Öteki Hayat üst başlığında ölüm, kabir hayatı, ahiret hayatı, cennet ve cehennem gibi konuları anlattığı derslerin ses arşivi.
Nureddin Yıldız hocamızın İmam Gazali "Minhâcü'l-Âbidîn" Okumaları başlığı altında yapmış olduğu derslerin ses arşividir.
Tevhid Dersleri RSS Beslemesi
Bu podcast kanalı bir sosyal sorumluluk projesidir. Her bir parça indirmeniz bir bağışın parçasıdır.
Tevhid ve Çeşitleri : Allah (c.c) insanları ve cinleri yalnız kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretmiştir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: "Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diy...
Nureddin Yıldız hocamızın "Kıyamete Kadar Kardeşiz" başlığı altında yapmış olduğu derslerin ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın "Kıyamete Kadar Kardeşiz" başlığı altında yapmış olduğu derslerin ses arşividir.
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları,...
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimeleri...
Nureddin Yıldız hocamızın Şehzadebaşı Cami'nde gençlere yönelik yaptığı sohbetlerin video arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın Ahmet Taşgetiren ile Erkam Radyo'da yaptığı programların ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın İşi Vaktinden Çok Olanlar başlığı altında yaptığı sohbetlerin video arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın İşi Vaktinden Çok Olanlar başlığı altında yaptığı sohbetlerin ses arşividir.
Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir: Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempheri...
Nureddin Yıldız hocamızın Âsiye Olmak ana başlığı altında yaptığı sohbetlerin video arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın Şehzadebaşı Cami'nde gençlere yönelik yaptığı sohbetlerin ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın Âsiye Olmak ana başlığı altında yaptığı sohbetlerin ses arşividir.
Dinler,tarih ve politika ilgili sosyal medyada, televizyonda konuşulanlar...
Nureddin Yıldız hocamızın çeşitli şehirlerde yaptığı konferansların ses arşividir.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Siyer Vakfı’nda Nebevi Miras üst başlığında Hz. Peygamber’in (sas) bizlere miras olarak bıraktığı Sünnet-i Seniyyesini anlattığı derslerin ses arşivi.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Siyer Vakfı’nda Nebevi Miras üst başlığında Hz. Peygamber’in (sas) bizlere miras olarak bıraktığı Sünnet-i Seniyyesini anlattığı derslerin video arşivi.
Podcast by Hayati Çölkesen
Namazın Kılınışı : Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.”(Beyyine 5) “İman eden kulla...
Hayat Bu Sözler , İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Nüfusun Temel Dilleri(No.1-No.16)/ Words of Life, Good News, Gospel Songs - Main Languages in Turkey by Population(No.1 To No.16)
Hayat Bu Sözler, İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Minör Dilleri (No.17-No.34)/ Words of Life, Good News, Gospel Songs - Minor Languages in Turkey by Population(No.17 To No.34)
Muhammed Emin Yıldırım hocamızın Siyer Vakfı'nda yaptığı Muhteşem Ahlak dersleri video arşivi.
Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın Efendimiz'in (sas) muhteşem ahlakını anlattığı Muhteşem Ahlak derslerinin ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın Riyâzü’s Sâlihîn Dersleri ana başlığı altında yaptığı derslerin ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın Riyâzü’s Sâlihîn Dersleri ana başlığı altında yaptığı derslerin video arşividir.
Muhammed Emin Yıldırım hocamızın Türkiye'nin her ilinde farklı bir sahabi efendimizi anlattığı 82 İl 82 Sahabi projesi video arşividir.
Welcome to our podcasting channel. Each week we upload sermons, music and Bible studies. May God bless you as you listen. Enjoy! Podcast kanalımızı hoşgeldiniz! Her hafta müzik ve vaazları yüklüyoruz. Dinlerken Rab sizi bereketlisin.
Cehennemden Kurtulmanın Yolları : Rasulullah sallalahu aleyhi vesellem in dilinden cehennemden korunma yollarını güzel bir şekil de anlatıyor kardeşimiz.
1976 Yılında Of'da doğdu. Burslu okuduğu Diyanet İşleri Başkanlığında 17 yaşında İmam Hatip olarak göreve başladı. Görevli olduğu yıllarda ilahiyat fakültesinden mezun oldu. Hak yolunda cesur ve nokta atışı yaparak yaptığı vazlarından dolayı bir ç...
Hicab_tesettur.Kadının salahında yani iyi olmasında toplumun iyi olmasına, kadının bozulmasında toplumun bozulmasına bir esas alma nüvesi vardır. Onun için kadının salahı toplumun salahı kadının ifsadı toplumun ifsadı telakki ediliyor. Yani içtima...
Bu ders, oğlunu namaz kılmaktan men eden baba hakkındadır.
Evliyalar Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrul Esrar adındaki bu tasavvufi eseri 24 fasıldan oluşmaktadır. Eserin 24 fasıldan oluşmasının sebebi, mukaddimede şu şekilde izah edilmiştir: Bu kitap, kelime-i tevhidin harflerinin ve bir gün...
Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir. 1. Giriş 2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi 3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “B...
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîf...
Nureddin Yıldız hocamızın muhtelif konularda paylaştığı fetvaların video arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın muhtelif konularda paylaştığı fetvaların ses arşividir.
Bu sohbetler; sultânü'l evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin El-Fethu'r Rabbânî vel Feyzu'r Rahmânî isimli eserindeki konuşmalardır. Sohbetler, Geylani Hazretlerinin, devrinde kendi idaresinde bulunan medresesi ve dergâhında...
Nureddin Yıldız hocamızın Fıkıh Okumaları başlığı altında yaptığı derslerin ses arşividir.
Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve Hadis-i Şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar i...
Nureddin Yıldız hocamızın gençlere yönelik yaptığı hadis derslerinin ses arşividir.
Nureddin Yıldız hocamızın gençlere yönelik yaptığı hadis derslerinin video arşividir.
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır. Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanı...
Nureddin Yıldız hocamızın Ankara Hacı Bayram Veli Sohbetlerinin ses arşividir
Nureddin Yıldız hocamızın Ankara Hacı Bayram Veli Sohbetlerinin video arşividir
Nureddin Yıldız hocamızın çeşitli şehirlerde yaptığı konferansların video arşividir.
Ahmed Hulusi'nin 2005 yılında Expo Channel'da yaptığı 30 bölümlük ramazan sohbetleri.
"Yenilen" hükmü geldi! Kur'ân-ı Kerîm'e farklı bir pencereden yepyeni bir anlayışla bakma ve değerlendirmeye çalışma süreci başladı! Kur'ân-ı Kerîm'de sürekli dikkat çekilen "Atalarınızın, babalarınızın izi üzerindeyseniz, ya onlar yanlış izdeler ...
Ahmed Hulusi'nin 1990 - 1997 yılları arasında yaptığı İslam ve bilim üzerine sohbetler

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter