Interviews   ·   Curated   ·   Hot   ·   Best   ·   Directory

  Podcasts · Religion & Spirituality

Subcategories

Sesli Kitap

By Ani Ceylan
Hayatın akışı içinde, geçmiş ve gelecek çıkmazında çırpınmak yerine, kendinizi sesli kitaplarla AN'In büyülü akışına bırakmak ister misiniz? Eğer bu ses içinizde bir kıpırdanmaya sebep olduysa, durmayın dinlemeye devam edin. O ses Sizsiniz...

Yeryüzü Sohbetleri

Bu podcast kanalı bir sosyal sorumluluk projesidir. Her bir parça indirmeniz bir bağışın parçasıdır.

Kulluk

By administrator

Aile Hukuku

By administrator

Tevhid ve Çeşitleri

By administrator
Tevhid ve Çeşitleri : Allah (c.c) insanları ve cinleri yalnız kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretmiştir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: "Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat: 51/56) İbadet, Tevhid’in ta kendisidir. Çünkü rasullerle ümmetleri arasındaki çekişme hep bu noktada olmuştur. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Andolsun ki biz her kavme "Allah’a ibadet edin ve Tağuttan sakının" diye (emretmeler...

İslam Ahlakı

By Hakikat Kitabevi
(İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at, iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır. II. kısım; (Cennet Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin (Mızraklı İlmihâl) kitâbı esâs...

Şevahid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri)

By Hakikat Kitabevi
Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır: 1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır. 2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır. 3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve ...

İngiliz Casusunun İtirafları

By Hakikat Kitabevi
Bu kitâb iki kısmdan meydâna gelmişdir: Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır. İslâm dünyâsını ve müslimânları nasıl parçalayabileceğinin âdetâ tatbikâtını ...

Radyo Karmati Sohbetler

By Radyo Karmati
Dinler,tarih ve politika ilgili sosyal medyada, televizyonda konuşulanlar...

sesli kitap podcast

By Hayati Çölkesen
Podcast by Hayati Çölkesen

Namazın Kılınışı

By administrator
Namazın Kılınışı : Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.”(Beyyine 5) “İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar.”(İbrahim 30) “Doğrusu feraha ermiştir temizlenen, Rabbinin adım anıp namaz kılan.”(A’la 14-15) “Namazı kılın, zekâtı verin,”(Bakara 110) İbni Ömer r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “İslam beş şey...

Hayat Bu Sözler , İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Nüfusun Temel Dilleri(No.1-No.16)/ Words o...

By Tze-John Liu
Hayat Bu Sözler , İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Nüfusun Temel Dilleri(No.1-No.16)/ Words of Life, Good News, Gospel Songs - Main Languages in Turkey by Population(No.1 To No.16)

Hayat Bu Sözler, İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Minör Dilleri(No.17-No.32)/Words of Life, G...

By Tze-John Liu
Hayat Bu Sözler, İyi Haber, Müjde Şarkıları - Türkiye'de Minör Dilleri (No.17-No.34)/ Words of Life, Good News, Gospel Songs - Minor Languages in Turkey by Population(No.17 To No.34)

Izmir Adventist

By Izmir Adventist
Welcome to our podcasting channel. Each week we upload sermons, music and Bible studies. May God bless you as you listen. Enjoy! Podcast kanalımızı hoşgeldiniz! Her hafta müzik ve vaazları yüklüyoruz. Dinlerken Rab sizi bereketlisin.

Cehennemden Kurtulmanın Yolları

By Muhammed Şahin
Cehennemden Kurtulmanın Yolları : Rasulullah sallalahu aleyhi vesellem in dilinden cehennemden korunma yollarını güzel bir şekil de anlatıyor kardeşimiz.

Yasin GÜNDOĞDU — Cuma Sohbetleri

By Ahmet Çadırcı
1976 Yılında Of'da doğdu. Burslu okuduğu Diyanet İşleri Başkanlığında 17 yaşında İmam Hatip olarak göreve başladı. Görevli olduğu yıllarda ilahiyat fakültesinden mezun oldu. Hak yolunda cesur ve nokta atışı yaparak yaptığı vazlarından dolayı bir çok kere sürgün edilen idari ve adli soruşturmalar geçiren, halen hakkında davaların devam ettiği Yasin GÜNDOĞDU şu anda Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde, yapımında öncülük ettiği Büyük Osmanlı Camisinde görev yapmaktadır. Yurddışında ve ülkemizde b...

Hicab _ tesettur

By Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi
Hicab_tesettur.Kadının salahında yani iyi olmasında toplumun iyi olmasına, kadının bozulmasında toplumun bozulmasına bir esas alma nüvesi vardır. Onun için kadının salahı toplumun salahı kadının ifsadı toplumun ifsadı telakki ediliyor. Yani içtimai hayatımızın salahı kadının salahına kılınmış erkeğin değil. Burada zıt düşünmeler devam ediyor. Ama daha farklı bir mana kazanarak, neden erkeğin salahına bağlanmıyor da kadının salahına bağlanıyor. Allah’ın Resulu (sav) bir hadisi şeriflerinde: “...

Oğlunu namaz kılmaktan men eden baba

By Ubeydullah Arslan
Bu ders, oğlunu namaz kılmaktan men eden baba hakkındadır.

Fıtrat

By Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi

Kitap ve Sünnete bağlılık

By administrator
Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitabının “Kitap ve Sünnete Bağlılık” bölümündeki hadisleri şerh etmektedir. 1. Giriş 2. İlk beş rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi 3. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1 4. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2 5. Resulullah’ın sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3 6. Çok soru sormanın çirkinliği ve “Vebali en ağır olan müslüman” hadisi 7. Çok soru sorma...

Faideli Bilgiler

By Hakikat Kitabevi
(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir. I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır. II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezhe...

Eshab-ı Kiram

By Hakikat Kitabevi
Eshâb-ı kirâm) kitâbının başında, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Eshâbının üstünlüğünü, Eshâb-ı kirâma dil uzatanların haksız ve câhil oldukları anlatılmakda, ayrıca; (İctihâd)ın ne olduğu açıklanmakdadır. Tenbîh kısmında, bir islâm düşmanının yazdığı (Hüsniyye) kitâbına cevâb verilmekdedir. Bir kısmında, büyük islâm âlimi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatılmakdadır. Müslimânların İki Göz Bebeği kısmında, Hazreti Ebû Bekr ve ...

Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz...

By Ubeydullah Arslan
Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz, bu davamdan asla vazgeçmem.

Dursun Ali Erzincanlı — Ferzan

By Ahmet Çadırcı
Efendimizi Şiirle Sevdiren Adam Dursun Ali Erzincanlı, bu mikrofonlarda sizler için her hafta Ferzan programıyla birlikte. Ahmet Çadırcı http://ahmetcadirci.com.tr — Ahmet Çadırcı http://ahmetcadirci.com.tr

Cevab Veremedi

By Hakikat Kitabevi
(Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ân-ı kerîmin bütün semâvî kitâbların hükümlerini yürürlükden k...

Dini Sohbetler

By Ahmet Tomor
www.tomorhoca.com sitesinden alınan sohbetlerden oluşmaktadır.

Thru the Bible - ttb.twr.org/turkish

By Thru the Bible Turkish
“Kutsal Kitap Yorumları” programı Thru the Bible hizmet grubunun dünya çapındaki Kutsal Kitap öğretiş hizmetinin bir parçasıdır. Bu seri ilk olarak Dr. J. Vernon McGee tarafından başlatılmış ve yüzden fazla dilde ve lehçede tercüme edilmiş ve uyarlanmıştır. 30 dakikalık günlük bir radyo programı olarak dinleyiciyi sistematik bir şekilde bütün Kutsal Kitap'ta yönlendirmektedir. Şimdi bütün bu programlar internet üzerinde kullanımınıza hazırdır. Tanrı'nın Sözü hakkında bu programlar aracılığıy...

Tam İlmihal 1. kısım (Seadet-i Ebediyye)

By Hakikat Kitabevi
Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:1. kısımda; İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı kerîmdeki ilmlerin sınıflandırılması, Nemâzın ehemmiyyeti, farzları, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzları, Cum’a ve bayram nemâzları, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fıtr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübârek Geceler, Hicrî ve Mîlâdî Senelerin birbir...

Tam İlmihal 2. kısım (Seadet-i Ebediyye)

By Hakikat Kitabevi
Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir:2. kısımda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâbları, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânın ismleri, Mezheb, Fıkh, İmâm-ı A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbı, Evliyâ rûhlarından faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, İslâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeşlik, Nafaka, Komşu hakkı, Halâl ve Harâmlar, İsrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkında bilgi, Bir Müslimân babanın...

Tam İlmihal 3. kısım (Seadet-i Ebediyye)

By Hakikat Kitabevi
Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: 3.kısımda, İslâmiyyetde kesb ve ticâret, Bey’ ve Şirâ’, Alış-verişde muhayyerlik, Bâtıl, Fâsid ve Mekrûh Satışlar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayırmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Şirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzırlık, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için İskât ... gibi konular yer almakdadır. Ayrıca konular arasında, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin ve oğlu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarından çeşitli mektûblar ...

Türkçe çevirisi ile Kur'an Okuyan

Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Türkçe

Türkçe İncil Kutsal Kitap 2009 (dramatize)- Turkish Bible (Dramatized)

By Faith Comes By Hearing
The Turkish Audio Drama New Testament (BST) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New...

TEVHID

By Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi

Senai Demirci — Risale-i Nurdan Sohbetler

By Ahmet Çadırcı
İnsan, kendini okumak için tutundu kâinatın eteklerine. Dünya kimi gün kış olup ölümü fısıldadı, Kimi gün bahar oldu hayat çiçekleri açtı… Zaman kurumuş yaprak misali dökülürken takvimlerden, Nur dolu satırlar hakikati muştuladı. Dr. Senai Demirci, Risale-i Nur hakikatlerini anlatıyor. Ahmet Çadırcı http://ahmetcadirci.com.tr — Ahmet Çadırcı http://ahmetcadirci.com.tr

Namaz Kitabı

By Hakikat Kitabevi
Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.

İSTANBUL YAYINEVİ

By İSTANBUL YAYINEVİ
Podcast by İSTANBUL YAYINEVİ

Menakıb-ı Cihar-ı Yar-i Güzîn

By Hakikat Kitabevi
Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır. 2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır. 3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fâr...

Mektubat Tercemesi

By Hakikat Kitabevi
971 [m.1563] yılında doğmuş ve 1034 [m.1624] yılında vefât etmiş olan, ikinci bin yılının müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, islâm dîninin Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, üç numaralı kitâbı olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. Üç cild ve aslı fârisî olan mektûbât kitâbında (536) mektûb vardır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâl...

Herkese Lazım Olan İman

By Hakikat Kitabevi
(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı dört kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır. II. kısım; (Müslimânlık ve Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hak...

Hasan Dede'nin Dilinden

By Hasan Dede'nin Dilinden
Hazreti Mevlana'nın manevi temsilcisi Hasan Dede'nin tasavvuf sohbetlerinden dinletiler.

Hak Sözün Vesikaları

By Hakikat Kitabevi
(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır. I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin yazdığı (Hücec-i kat’ıyye) kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir. II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır. III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına cevâb verilmekdedir. IV. kısım; ...

HuzuraDogru.tv - Sohbetler

By Huzura Doğru
Osman Ünlü’nün çeşitli konularda, doğru yolun alim ve evliyalarından nakillerle ve misallerle anlattığı sohbetler yer almaktadır.

HuzuraDogru.tv - Tam İlmihal

By Huzura Doğru
Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından derlenen ve nakle dayanan, yüzbinlerle evliyanın sözbirliği ile bildirdiği hakikatlerin yer aldığı bu eşsiz eserden bölümler yayınlanmaktadır.

HuzuraDogru.tv - Şiirlerle Menkıbeler

By Huzura Doğru
Evliyaların nasihatlerinin, nefis nazım üslubuyla yazılmasıyla ortaya çıkan şiirler yer almaktadır.

HuzuraDogru.tv - Gönül Sultanları

By Huzura Doğru
Bu bölümde evliyaların hikmet dolu hayatlarından önemli kıssalar, olaylar, drama – kısa film şeklinde yer almaktadır.

HuzuraDogru.tv - Haremeyn - Lebbeyk

By Huzura Doğru
Bu belgeselde hac, umre ve tarih içinde bu mübarek topraklardaki önemli gelişmeler anlatılmaktadır.

HuzuraDogru.tv - Evliyalar, ziyaret edilecek yerler

By Huzura Doğru
Bu bölümlerde peygamber efendimizin ve onun eshabının yolunda olan, ilim ihlas ve amelle yüksek evliyalık derecelerine kavuşan büyük insanların hayatı belgesel olarak yer almaktadır.

HuzuraDogru.tv - İlahiler

By Huzura Doğru
Evliyanın, büyük zatların yazmış olduğu gönüllere şifa olan şiirlerin ilahi şeklinde okunmasıyla meydana gelen video klipler yer almaktadır.

HuzuraDogru.tv - Haremeyn

By Huzura Doğru
Bu belgeselde hac, umre ve tarih içinde bu mübarek topraklardaki önemli gelişmeler anlatılmaktadır.

Turkish Friday Sermon by Head of Ahmadiyya Muslim Community

By Alislam.org
Alislam.org provides these sermons every friday via this podcast in different languages and formats for free.

Kıymetsiz Yazılar

By Hakikat Kitabevi
İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından ve oğulları Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbından, uzun bir çalışma sonunda çıkarılan kıymetli cümleler, Elif-ba sırasına göre tanzîm edilmiş, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmuşdur. Dikkat ile dinledikden sonra, bunun adı (Kıymetsiz Yazılar) olsun demişdir. Okuyanın hayreti üzere, anlamadın mı, (Bunun kıymetine karşılık olabilecek birşey bulunabil...

Kıyamet ve Ahiret

By Hakikat Kitabevi
(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı iki kısımdan meydâna gelmişdir. I. kısım; büyük islâm âlimi, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbının (Kıyâmet ve Âhıret) hâlleri olarak tercemesidir. İnsanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği, geniş olarak açıklanmakdadır. Ayrıca, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbından alınan (Nefs muhâsebesi) kısmında, akıllı bir müslimânın ne...

Kısa Dini Sohbetler

By Ahmet Tomor
Ahmet Tomor Hoca Efendi'den kısa Sohbetler. www.tomorhoca.com sitesindeki Görüntülü sohbetlerden kısa kesitler halinde düzenlenmiş sohbetlerden oluşmaktadır.

Mezhebe değil, sahih sünnete sarıl!

By Ubeydullah Arslan
Mezhebe değil, sahih sünnete sarıl!

Mektubat - Risale-i Nur Külliyati

By Risale-i Nur
Bu eser bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'un, Ihsan Atasoy tarafindan seslendirilmis yayinidir. Risale-i Nur Nedir ve Nasil Bir Tefsirdir? Kur’an’in hakikatlerini müspet ilim anlayisina uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur Külliyati, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gidecegim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatleri nedir?" gibi suallerin cevabini vazih ve kat'î bir sekilde, çekici bir üslup ve ...