Thai Podcasts 2018 | Listen Notes

Podcasts

รายการ คุยกับศศิน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 09.00 น. โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ที่มาที่ไปของบางสิ่งที่อยากรู้ บางอย่างที่ต้องหาคำตอบ กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แวดวงไอที คุณต้องรู้ที่นี้ที่เดียว
รายการ "ผจญภัย" ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 17.30 น. ดำเนินรายการโดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร เป็นรายการที่นำเรื่องภัยต่าง ๆ มาเป็นกรณีศึกษา ให้รู้ที่มาที่ไปของภัยและการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และ วิทยากร...
รายการ "โรงหมอ" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. ดำเนินรายการโดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สุขภาวะ และสิทธิของประชาชนด้านการรักษาและการพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามเรื่องสุขภาพผ่าน Facebook : Thai PBS Radio ...
ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียรรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง
รายการกฎหมาย ถามตอบข้อสงสัย ยกประเด็นเค้นปัญหาเชิงความรู้เพื่อประชาชนได้เข้าใจกฎหมายมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้สอบถามตรงกับนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ฟังดนตรีพร้อมเรื่องเล่าสุดประทับใจจากดนตรี
เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศ
ติดตามข่าวสารและกระแสวงการสื่อสารมวลชน โดย พิภพ พานิชภักดิ์
The Khmer, Northern Audio Drama New Testament (TBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go t...
อัลกุรอาน อ่านโดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ พร้อมแปลความหมายภาษาไทย ญุซอ์ ที่ 28-30
อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ พร้อมความหมายภาษาไทย โดย ซะการียา อะห์มัด เจ๊ะนา อาจารย์วิชาอัลกุรอาน มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อ่านความหมายโดย อบู ซัลมาน
ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยการเป่ารักษาในอิสลาม อธิบายถึงความหมาย ประเภท เงื่อนไข ตัวอย่าง หุก่มต่างๆ ที่เกี่ียวข้องกับการเป่ารักษา ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ
Dhamma Talk From Ajahn Sumano Bhikkhu in English and Translation in Thai

VI podcast

By ไปรเวท สทานสัตย์
นำเสนอเรื่องราวต่างๆทั้งภาษากลาง และ ภาษาใต้ จากคนตาบอดที่อยากคุยในเรื่องที่รู้ลึก ฟังง่าย ได้สาระ
Get human story, learn human rights
Quote Box * Podcast
ปฎิบัติธรรมบ้านบุญ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ปฎิบัติธรรมครู (วิดีโอ)

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
นี่คือรายการที่ไดซัง คนญี่ปุ่นที่พูดไทยได้ คุยกับคนไทยที่พูดญี่ปุ่นได้ครับ ทำไมเรียนภาษาญี่ปุ่น? เรียนภาษาญี่ปุ่นยังไง? แล้วนอกจากญี่ปุ่นผมถามหลายอย่าง อัพเดตอาทิตละครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ครับ
ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษด้วยสำนวนที่คนอเมริกันใช้ มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง
(6:30 – 7:00 น. จันทร์-ศุกร์) เสนอเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ บทวิเคราะห์ทางการเมือง รายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่องของสตรี การศึกษาและสังคม รายงานการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกา
นำสมาธิภาวนาและพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
The Voice of America (VOA) is an international multimedia broadcasting service from the U.S.A. with news and information in more than 40 languages. VOA broadcasts approximately 1,500 hours of news, information, educational, and cultural programmin...
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป็นศัตรูของชัยฏอนต่อมนุษย์ นับตั้งแต่อดีตกาลมา รวมทั้งอธิบายวิธีการของชัยฏอนในการล่อลวงมนุษย์ เพื่อให้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ หรือเพื่อกระทำบาป หรือเพื่อให้เบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องและสิ่งที่ควรทำ ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องตระหนักใน...
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสัจธรรมแห่งชีวิตข้อหนึ่งที่ว่า มนุษย์เกิดมาด้วยความยากลำบากที่ต้องฝ่าฟันและต่อสู้ เพื่อกลับไปสู่อัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ ความยากลำบากที่มนุษย์ต้องเผชิญในโลกดุนยานั้นเป็นบททดสอบที่จำเป็นต้องผ่านให้ได้ จึงต้องแข็งขันเพื่อเอาชนะตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิต และจะต้อง...
ปฎิบัติธรรมบ้านพอ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านพอ แม่ริม เชียงใหม่ วันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
กล่าวถึงความสำคัญของการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถือเป็นเนื้อหาหลักประการหนึ่งในการศรัทธาต่อสารแห่งการเป็นศาสนทูตของท่าน และยกตัวอย่างการแสดงความรักที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้มอบให้แก่ท่านนบี อันเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนควรนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่างในชีวิต
หนังสือธรรมะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบ PDF
บรรยายเกี่ยวกับภารกิจมุสลิม 13 ข้อในเช้าวันอีด อาทิ การจ่ายซะกาตฟิฏรฺ การทำความสะอาดร่างกาย การออกไปละหมาดที่สนาม การเปลี่ยนเส้นทางขากลับ การอวยพร การเยี่ยมเยียน การบริจาคทาน และอื่นๆ จากเว็บมุสลิมออนแอร์
ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.
ปฎิบัติธรรมและอบรมอื่นๆ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
The Thai Audio New Testament (TSV) is a unique presentation of the Audio Bible. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and ...
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ บทนำเกี่ยวกับการศึกษาอัลกุรอานและวิธีการดึงบทเรียนต่างๆ จากอัลกุรอานมาใช้ประโยชน์ในชีวิต อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ ซึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา และความขาดทุนอันเนื่องมาจากการใช้เวลาไม่คุ้มค่า รวมถึงทางรอดและเงื่อนไขที่จะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากความขาดทุ...
ความน่าเบื่อที่มองไม่เห็น โดย Camouflage เสียงอ่านโดย ภาวิดา จิตรประเสริฐสุข / The Invisible Boredom by Camouflage, Translation to English by Venerable Sumano Bhikkhu, Initial translated by Mrs.Kanit Kittitornkul, Narrated by Ms.Pavida Chitprasertsuk......
โอวาทโอกาสอื่นๆ ปี ๒๕๕๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร

บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
บ้านบุญวันอาทิตย์ (วิดีโอ)
ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรม หาทางพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆโดยแท้จริง
ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อาทิ ชื่อต่างๆ ของสูเราะฮฺ ควา...
ธรรมะเพื่อผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ อันปราศจากการปรุงแต่งใดๆ
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
เพลงประกอบธรรมะ หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ (วิดีโอ)

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (วิดีโอ)
ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ (เสียง)
ธรรมบรรยาย ขยายผล โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
หนังเหนียว คือรายการพ็อดคาสท์ที่มาโม้เกี่ยวกับหนัง หรือซี่รีย์ที่ไปได้ดูมา ผ่านมุมมองจาก "เบิร์ด" ฟรีแลนซ์ภาพยนตร์ไส้แห้ง ที่นาน ๆ ทีจะมีคนจ้าง กับ "บิ๊ก" ผู้เสพสื่อเหมือนดูดน้ำ พูดเร็วเป็นต่อยหอย ฝอยจนลิงหลับ สามารถติดต่อโฆษณา หรือพูดคุยติชมได้ที่ https://www.facebook...
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (วิดีโอ)
โปรแกรม พระคัมภีร์ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด ชุดโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาโดย ดร. เจ. เวอร์นัน มะกี (Dr. J. Vernon McGee) และได้รับการแปลและดัดแปลงเป็นภาษาและภาษาถิ่น มากกว่า 100 ภาษา มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นรายกรการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมดท...
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (เสียง)
แนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามที่้ต้องการรู้จักและเข้าใจข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน กรุงเทพฯ (http://www.islamsantichon.ac.th/muallaf)
ปฏิบัติธรรมครู (เสียง)
The Lisu Audio Drama New Testament (TCM) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our websit...
โอวาทโอกาสอื่นๆ (วิดีโอ)
เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนในระดับส่วนบุคคล และระดับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
บริหารเงินออม ให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องติดตาม และ วินัยในการลงทุน ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ฟังที่นี่ที่เดียวจบ
The Karen Pwo, Northern Audio Drama New Testament (TBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages g...
"รายการสนทนาเฮฮาภาษาสิ่งก่อสร้าง ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ที่เคี้ยวมาละเอียดจนท่านผู้ฟังสามารถดูดซึมไปเลยไม่ต้องรอย่อยกับ สามสถาปนิกชื่อเบา"
สรุปข่าวจีนในรอบสัปดาห์
ปักกิ่งจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่รอบทะเลสาบคุนหมิงสำหรับชาวต่างชาติ ปีนี้เป็นครั้งที่ 14 ชาวต่างชาติมาร่วมงานคับคั่ง

lifecompass's podcast

By ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต
The Healer. Author of The life Compass and Compass of NOW books. Trainer of Compass Mind Management.
รายการวิทยุคลิปสำหรับเด็กมัธยม พื้นที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของน้องๆ ระบาย ปรึกษา เทคนิคการเรียน กิจกรรม อยากโฆษณา อยากโชว์ เชิญได้ที่นี่
นี่คือบทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เชื่อถือได้ นำเสนอผ่าน podcast ฟรีโดย NHK ซึ่งเป็นบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น ท่านสามารถเริ่มเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานได้โดยง่ายผ่านการฟังเรื่องราวของแอนนา ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกีย...
[ครู4บะหมี่เกี๊ยว] [Teacher Talk] We are 4 English teachers finding something to talk about in different technical and vocational schools. ครูอังกฤษ สังกัดอาชีวะ หาเรี่อง! มาคุยกัน [กาฝากชุมชน] [Society Other Side] ก้าวเล็กๆของมนุษยชาติได้เริ่มต้นแล้ว คุยกันสั...

บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง)

By พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)
บ้านบุญวันอาทิตย์ (เสียง)
ปฏิบัติธรรมบ้านพอ (เสียง)
ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
ธรรมะสำหรับผู้แสวงหาธรรมแห่งการพ้นทุกข์ เพื่อเข้าถึงจิตถึงใจ ที่ปราศจากการปรุงแต่งโดยแท้จริง
Political lectures and seminars by Ram Jotikut, School of Politics and Government, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University, Thailand การบรรยายและเสวนาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่...
ไฟล์ล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
เล่าเรื่องที่ผ่านเข้ามากระทบประสาทสัมผัส ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บางครั้งมีที่มาจากสิ่งที่ได้อ่าน หรือจาก podcast รายการอื่นที่ได้ฟัง ไม่รับรองความสนุก ไม่ยืนยันความถูกต้อง แต่รับประกันความจริงใจ
GenZ เยาวชนที่สังคมถวิลหา
วิทยาศาสตร์น่ารู้
คิดบนรอยต่อ รายการที่จะชวนคุณผู้ฟังร่วมคิดร่วมหาคำตอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งมิติด้านการเมือง สังคม เศรษฐศาสตร์และวัฒนธรรม ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
ที่นี่...มีลมหายใจ
ความเป็นมาของอาเซียน
บันเทิงสุดสัปดาห์
ละคร บ้านน้ำคั่น คลองรักทุ่งขวัญ

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter