Irish Podcasts 2018 | Listen Notes

Podcasts

An Spota Dubh

By Raidió na Life 106.4FM, www.raidionalife.ie
Clár spóirt le Cárthach Bán Breathnach agus Cian Ó Griallais. Bíonn agallaimh, aoíanna, comhrá agus neart eile acu ag plé scéata móra spóirt na seachtaine.
Podchraoladh míosiúil faoi chúrsaí siamsaíochta, cúrsaí reatha, an méid atá ar siúl inár saoil, pé rud is mian linn, srl...

Iarnóin

By Raidió na Life 106.4FM, www.raidionalife.ie
Cloistear agallaimh le polaiteoirí, tuairiscí faoi imeachtaí, díospóireacht faoi scéalta reatha.
Teic na nGael... Teicneolaíocht. Gaeilge. Pobal. Ar Líne. Ar iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/id1216786946
Stáisiún pobail Gaeilge na Gaillimhe
Podchraoladh taistil curtha i láthair
Radio Maria Ireland
Sraith tráthúil ina ndéantar iarracht ilchineálacht an tsaoil spioradálta sa tír seo a léiriú. Taistealaíonn Judy-Meg thart timpeall ar Bhaile Átha Cliath, ag foghlaim faoi chórais chreidimh éagsúla agus na comhphobail a bhaineann leo. Le linn sé ...
Chun críoch a chur leis an tseachtain, déanann an Fheadóg Dheireanach scagadh ar na príomhscéalta i gcúrsaí spóirt in Éirinn agus ar fud an domhain. Gach seachtain labhraíonn Colmán leis na saineolaithe is fearr i gcúrsaí spóirt in Éirinn agus tug...
Tá an tAthair Seosamh Mallin fós beo agus ag obair i Hong Kong. Is mac é le Michael Mallin, duine de cheannairí 1916 a lámhaíodh i bPríosún Chill Mhaighneáin i ndiaidh Éirí Amach na Cásca 1916. Bhí an tAthair Mallin i láthair i gcillín a athair an...
Sraith cláracha faisnéise ó léiritheoirí Thuairisc na Máirte a dhéanann cur síos ar dhul chun cinn na tíre seo le linn aimsir an rachmais agus ina diaidh. Breathnófar ar infheistíocht, infrastruchtúr agus tionscnaimh a cuireadh ar bun chun leasa a...
Pléifear leo siúd a raibh rath agus easpa ratha orthu i rith an ama sin, déanfar anailís ar cén sórt oidhreachta a fágadh faoin tír in imeacht na mblianta sin. Bígí linn, Eoin Ó Fearghail agus Liam Mac Amhlaigh, don tsraith nuálach seo gach Máirt ...
Sraith cláracha faisnéise ó léiritheoirí Thuairisc na Máirte a dhéanann cur síos ar mhórchathracha an Domhain i gcóngar agus i gcéin. Pléifear leo go cultúrtha agus go polaitiúil, le cuntas a thabhairt ar cad is cathair ann san aonú aois is fiche....
I ngach clár den tsraith seo, cloisfear dán atá ar chúrsa na hArdteistiméireachta á léamh ag an bhfile féin, ag aisteoir nó ag múinteoir. Beidh painéal de bheirt go bhfuil an-chur amach acu ar an gcúrsa ag plé agus ag cíoradh ábhar gach dáin agus ...
Is clár úr nua é 'Fada is Fairsing' a tosaíodh ar Raidió na Life le déanaí in aimsir Tóstáil 2013, Bliain na Gaeilge 2013 agus ag am ina bhfuil pobal na Gaeilge ag éirí níos mó agus níos mó achan lá ar fud fad an domhain. Díríonn an clár ar scéalt...
Short items on music, sport, movies and more in the Irish language. A fun way to help learn Irish from Raidio Ri-Ra. Nuacht ar cheol, spórt, scannáin agus níos mó sa Ghaeilge. Bealach spraoi chun cabhrú le Gaeilge a fhoghlaim ó Raidió Rí-Ra.
Sraith nua de dheich gclár ar Raidió na Life 106.4FM ag plé leis an gcúrsa Próis agus le gnéithe eile de chúrsa Gaeilge na hArdteiste. Tá cuid de na húdair le cloisteáil ag léamh sleachta as a saothair féin sa tsraith seo, mar shampla, Máire Mhac ...
D'fhág mhórchuid fhoireann Raidió na Life an ardchathair arís i mbliana chun freastal ar Oireachtas na Samhna i gCill Áirne i gCo. Chiarraí. Bhí Traic Ó Braonáin, Helena King, Sara McNamara agus Cian Mac Cárthaigh le cloisteáil ag labhairt le luch...
Bhí Stáisiún Raidió na Bliana Raidió na Life, atá ag ceiliúradh 20 bliain ar an aer, ag craoladh trí chlár speisialta ón bPicnic Aibhléiseach sa tSráidbhaile i gCo. Laoise, agus féile na Picnice Aibhléisigh ag ceiliúradh an deichiú breithlá acu fé...
Chuir Cian Mac Carthaigh agus Helena King tús le clár úrnua, An Bricfeasta Blasta le déanaí ar Raidió na Life. Clár gairmiúil, gealgháireach, gasta, a bhí ar siúl idir 8 agus 9. Bhí sé ag dul amach ar an aer ar feadh na seachtaine ón Máirt, 5ú Mei...
Dráma raidió le Brian Ó Thiomáin faoi fhear a d'fhulaing bulaíocht ar scoil. Téann sé ar thóir an bhulaí 25 bliain níos déanaí ag iarraidh leithscéal nó díoltas...
Mar chuid de cheiliúradh '20 Bliain Beo' Raidió na Life i mbliana craoladh clár speisialta gan stad ar feadh 16 uair a' chloig chun ceiliúradh ar thús an tSamhraidh. Chuir Traic Ó Braonáin AN SEÓ MÓR i láthair ag ó 7.00 ar maidin, iomlán an bheal...
Alien Communication
Trí chlár raidió a sháraíonn an bearna idir chláir fhaisnéise agus píosaí ceoil is ea 'Aerthonnta – Ceolaistir na hEitilte', mionsraith ar Raidió na Life a bhreathnóidh ar théama na hEitilte. Le ceoltóir éagsúil ar gach clár tá an ceol ar fad buna...
Tá Raidió na Life ag déanamh taifeadtaí de leabhair choitianta do pháistí agus á gcur ar fáil mar phodchraoltaí ionas go gcábhródh siad lenár n-éisteoirí óga agus iad ag léamh na scéalta is fearr atá ar fáil dóibh trí mheán na Gaeilge. Gach seacht...
Chuaigh Raidió na Life ar camchuairt chun ceiliúradh a dhéanamh ar Oíche Chultúir 2012. Mar chuid de chlár imeachtaí na hoíche do chraol muid trí chlár speisialta idir ó Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ar Chearnóg Mhuirfean.
Beidh deis ag daltaí na hArdteiste 2012 guth na bhfilí agus na n-údar eile atá ar an gcúrsa Gaeilge a chloisint ar Raidió na Life 106.4 FM sna seachtainí agus míosa amach romhainn. Sa chéad chlár den sraith nua seo, beidh cur síos ar an gcúrsa Gae...
Tá na filí Nuala Ní Dhomhnaill, Biddy Jenkinson agus Cathal Ó Searcaigh, chomh maith leis na húdair Éibhlís Ní Dhuibhne, Maidhc Dainín Ó Sé agus Deirdre Ní Grianna i measc scríbhneoirí eile go bhfuil go bhfuil saothair leo ar chúrsa Gaeilge na hÁ...
Tugann T-Rex agus a chara Liamo treorach agus cabhrach daoibh teip, pas – nó fiú onóir – a fháil sa Ghaeilge san Ardteistiméireacht.
Chuile sheachtain bhí Helena King i gComhrá le pearsana aitheanta éagsula ó shaol na Gaeilge. Sa sraith seo bhí Helena ag fáil amach cé hé nó cé hí an duine taobh thiar den cheamara nó den leabhar nó den mhicreafón, nó pé rud a thug an t-agallamha...
Samhlaigh Ollcheanaire an Spáis ina athbheochantóir Gaeilge! Sin go díreach atá sa tsraith nua drámaí raidió 'Is ait an mac an saol', a tháinig ó shamhlaíocht thorthúil an scríbhneora Emer Ní Rónáin. Is údar bróin don Ollcheannaire Vobara Jitma D...
Is féidir leat an Pláinéad Dearg a thaiscéaladh anois leis an taon láithreán as Gaeilge de chuid NASA (Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta is Spáis).
Sraith ceithre dhráma raidió le Gabriel Rosenstock ina bhfaighimid léargas iontach ar shaol an nuachtáin Ghaeilge Amanathar. Ag tarraingt óna thaithí féin agus an dá bhliain eachtrúla a chaith sé ag obair ar an nuachtán Anois, tugann Rosenstock is...

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter