Interviews   ·   Curated   ·   Hot   ·   Best   ·   Directory

  Society & Culture · Philosophy

radioCona - broadcast 3: CERKEV KOT JAVNI PROSTOR / Church As A Public Space - pogovor / discussion

By radioCona
CERKEV KOT JAVNI PROSTOR vodi Aleš Črnič; sogovornika: Zora Stančič, dr. Darko Štrajn, predstavnik katoliške cerkve se ni odzval povabilu

Radio Kvarkadabra

By Sašo Dolenc
Podcast za tolmačenje znanosti.

Lev Kreft - DRAMA V GLEDALIŠČU, DRAMA V ŠPORTU (DRAMA IN THEATRE, DRAMA IN SPORT )

By radioCona, http://www.cona.si/radio
Lev Kreft - DRAMA V GLEDALIŠČU, DRAMA V ŠPORTU Članek Anthonyja D. Buckleya »Aristotel in kriket: drama v retrospektivi« (2006) je podaljšek razprave, ki jo je začel F. Keenan s tekstom »Športna tekma kot 'tragična' forma umetnosti«. Buckley svoj pripsevek sklene z mislijo, da ima lahko neka določena tekma, »čeprav ni umetniško delo, urejeno enotnost s formo Aristotelove 'kompleksne drame'«. Ob isten času se je David Osipovich lotil vprašanja »Kaj je gledališki performans?« (2006) in s tem n...