Society & Culture · Personal Journals

  Best in Personal Journals   ·     All in Personal Journals

By Ivan Jaroš
Podcast by Ivan Jaroš
By Rádio TLIS / Walter & Pracho
Talkshow o všetkom, na čo sme narazili a čo narazilo na nás. Každý druhý štvrtok vám Internetové Rádio Študentov TLIS prináša odviazanú reláciu, v ktorej Walter a Pracho komentujú rôzne spoločenské fenomény nespútaným spôsobom. Nechýba ani nejaká tá hudba, mnohé užitočné či menej užitočné informácie a občas aj niečo navyše.
By Marcel T
Podcast z Melbourne, AU, po slovensky. Rozoberám veľa skvele veci. Bude sranda. Poviecte každému.