Best   ·   Interviews   ·   Hot   ·   Curated   ·   Directory

  Education · K-12

Mission Europe – Mission Berlin | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Mission Europe është një kurs gjuhe për fillestarët dhe përbëhet nga tregimet fantastike policore Mission Berlin, Misja Kraków dhe Mission Paris. Hyni në botën e gjuhëve dhe mësoni gjermanisht!

Marktplatz – gjuha gjermane në ekonomi | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Gjermanishtja e biznesit për të përparuarit: Marktplatz është një kurs i gjermanishtes që ju ambjenton me fjalorin e jetës së përditshme në punë dhe me tema të tjera ekonomike.

Deutsch – warum nicht? Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Ahen, Hotel Evropa. Këtu punon Andrea, për të financuar studimin e gazetarisë. Puna e tij bëhet vërtet interesante, kur zhduket papritur nga dhoma 10 muzikanti i famshëm. Elemente të rëndësishëm gramatikore: zgjedhimi i foljeve, përemrat, pyetje të thjeshta, rasa kallëzore.

Deutsch – warum nicht? Pjesa 3 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andrea vazhdon të punojë në Ahen, por dr. Tyrmani ka një punë për gazetarin e ardhshëm. Një qytet më i madh dhe më ngacmues e pret Andrean: Berlini. Elemente të rëndësishme gramatikore: imperfekti (e pakryera), pjesët e varura të fjalive, lakimi i mbiemrave.

Deutsch – warum nicht? Pjesa 2 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andrea ka shumë punë. Ai duhet të kujdeset për klientët në hotel, të gjejë një dhomë për prindërit e tij dhe të bëjë një intervistë me Karlin e Madh. Veç kësaj, prindërit do të mësojnë se kush është Eksa dhe si e ka njohur Andrea atë. Elemente të rëndësishme gramatikore: foljet gjysmëndihmëse (modale), koha e kryer, rasa dhanore.

Deutsch – warum nicht? Pjesa 4 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andrea i ka përfunduar studimet dhe tani është i gatshëm që të nisë mbledhjen e materialeve për artikullin e tij të parë. Puna e çon atë (dhe natyrisht edhe Eksën misterioze) në Gjermaninë Lindore. Elemente të rëndësishme gramatikore: Forma pësore e foljeve (Passiv), pjesët e varura të fjalive, foljet vetvetore, mënyra lidhore (Konjunktiv).

Wieso nicht? | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Gjermanishtja për të përparuarit: kriza në marrëdhënie, vizita te dentisti, banesa të përbashkëta dhe supermerkata: njëzet skena dëgjimi nga jeta. Kursi në audio konsolidon dhe zgjeron njohuritë e gjermanishtes suaj.

Radio D Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Paula dhe Filipi mbledhin materiale për raste misterioze. Ndiqi redaktorët e Radio D në gjithë Gjermaninë dhe mësoni në këtë mënyrë gjermanishten! Ky kurs stërvit në mënyrë të veçantë të kuptuarit në dëgjim.