Interviews   ·   Curated   ·   Hot   ·   Best   ·   Directory

  Podcasts · Education

Subcategories

The Manner Of Hajj And Umra

By administrator
The Manner Of Hajj And Umra

Zama Za Fitna Na Jinsi Ya Kujiepusha

By administrator
• Mada hii inazungumzia zama za fitna najinsi yakujitoa katika fitna,namambo aliyo tabiri Mtume s.a.w, ktk zama za mwisho. • Mada hii inazungumzia zama za fitna najinsi yakujiepusha na fitna,na ubaya wa fitna na shubuhati • Mada hii inazungumzia zama za fitna najinsi yakujiepusha na fitna,na Ubora Wa Subra Katika zama za fitna,na hasara ya kufanya mambo kwa jazba • Mada hii inazungumzia zama za fitna najinsi yakujiepusha na fitna,na aina za utawala baada ya Mtume s.a.w, na ujumbe aliouach...

Adabu Za Kuingiliana Mume Na Mke

By administrator
Mada hii inazungumzia mwelekeo wa mwanadamu na uwajibu wa kujitambua,na udhalili wa mwanadamu,na udanganyifu wa dunia.

Chimbuko la amani na msingi wa mshikamano

By Husseni Saidi Sembe
Khutba hii inazungumzia chimbuko la amani,na misingi ya mshikamano.

Kisa Cha Mwanamke Mwenye Subra

By Nurdin Kishki
Mada hii inazunguzia kisa cha kusisimua cha mwanamke mwenye subra.

Kisimamo Katika Ramadhani

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia qiyamu layli,ubora wake na namna ya kuswali,na ulazima wa kuwali kisimamo cha usiku.

Sharti Za Walii Katika Ndoa

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazunguzia Sharti za Walii katka ndoa,katika yalio zungumzwa:Sharti za walii,na Umuhumu wa kuheshimu Ndoa,na wanavyo takiwa wawe wanandoa.

Sherehe Ya Aqidatul Wasitwiyyah

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia itikadi sahihi ya ahlusuna wal jamaa na imekusanya mambo muhimu katika mambo yanayo takiwa na kila muislam kuyatambuwa.

Mission Europe - Mission Berlin | Kujifunza Kijerumani | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Mission Europe ni somo la lugha lenye sehemu tatu: Mission Berlin, Misja Kraków na Mission Paris. Jitose kwenye bahari ya lugha ujifunze, Kijerumani.

Marktplatz – Kijerumani cha biashara | Kujifunza Kijerumani |Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Kijerumani cha biashara kwa wazungumzaji walioendelea: Marktplatz ni somo la Kijerumani linalokufunza jinsi ya kutekeleza biashara zako za kila siku na mambo ya kiafisi.

Maana Ya Ayatu Alkursy Na Utukufu Wake

By Ahmad Al Zahran
Mada hii inazunguzia maana ya Ayayatul-kursy na utukufu wake.

Maajabu Ya Watu Wema

By Salim Qahtwani
Mada hii inazunguzia Maajabu ya watu wema walio tangulia.

Madhambi Ya Kusengenya

By Yasini Twaha Hassani
Mada hii inazungumzia madhambi ya kuwasengenya watu na aina ya kumsema mtu.

Msahafu ulio somwa na msomaji Shawki Abdul Sadiq Abdul Hamid

By Shawqy Abdu swaadiqi Abdul hamiid
Msahafu ulio somwa na msomaji Shawki Abdul Sadiq Abdul Hamid kwa riwaya ya Hafs kutoka kwa Aswim, ambao unasifa ya hali ya juu kwa ubora wa sauti na ufanisi Mp3 128 kbps.

Msimamo Wa Uislam Kuhusu Jihadi Katika Njia Ya Allah

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia msimamo wa Uislam kuhusu kuhusu kupigana Jihadi katika njia ya Allah, na upambanuzi wake, na tatizo la waislam wengi kuto fatilia mambo kwa kina, na madhara ya Hamasa.

Msimamo Wa Uislam Kuhusu Kujiripua

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia msimamo wa Uislam kuhusu kujiripuwa na aina za kujitoa muhanga,hukumu ya kujitoa muhanga,na sababu za kujiripua na uislam wa mwenye kujiripua.

Matendo

By Mohammad Sharifu Famau
Mada hii imezungumzia matendo na madhara ya matendo mabaya na faida za kuwa na matendo mema.

Matendo Mazuri Katika Mwezi Wa Ramadhani

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia thamani ya matendo mema yanayo fanyika katika mwezi mtukufu wa ramadhani.

Maisha Ya Swahaba Abdullahi Bun Mas’uud

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia maisha ya Swahaba mtukufu Abdullahi Bun Mas’uud (R.a)

Maisha Ya Kaburini

By Abubakari Shabani Rukonkwa
• Mada hii inazungumzia maisha ya mwanadamu baada ya kuumbwa na mtu wakwanza kufa. • Mada hii inazunguzia mambo ambayo yatamkuta mtu kabla ya kufa. • Mada hii inazunguzia mambo ambayo yatamkuta mtu baada ya kutolewa roho.

Maisha Ya Swahaba Abuu Dharril Ghafary

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia maisha ya Swahaba mtukufu Abuu Dharril ghafary (R.a)

Maisha Ya Swahaba Bilali Bin Rabbah

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia maisha ya Swahaba mtukufu Bilali Bin Rabbah (R.a)

Maisha Ya Swahaba Musw-Ab Bun Umeyr

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia maisha ya Swahaba mtukufu Musw-ab Bun Umeyr (R.a)

Majukumu Ya Kuamrisha Mema Na Kukataza Mabaya

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia umuhimu wa kuamrishana mema na kukataza mabaya na nisababu ya kufanywa ummat muhammad kuwa bora na nisifa ya mtume (s.a.w)pia nisifa ya manabi wa allah (alayhimu ssalam).

Majibu Ya Ahlu Sunna Kwa Mashia Juu Ya Kusherehekea Krismasi

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia majibu kwa Mashia juu ya kusherehekeya kwao Krismas na hukumu ya kisheria ya uharam wa kusherehekea krismasi.

Mambo Ambayo Yasiyo Haribu Swaumu

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia mambo ambayo yasiyo haribu swaumu pindi atakapo yafanya mfungaji.

Makosa Yanayo Pingana Na Itikadi Sahihi

By Shahidi Muhamad Zaid
Muhadhara huu unazungumzia kumpwekesha allah,na umuhimu wa muislam kuwa na itikadi sahihi,na makosa yanayo pingana na itikadi sahihi.

Mambo Yanayo Haribu Swaumu

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia mambo ambayo yanayo haribu swaumu pindi atakapo yafanya mwenye kufunga.

Mambo Yenye Kuharibu Swaumu

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia venye kufunguza swaumu,sindano ao kumuingilia mkeo kwa kusudi,nahukumu ya kulipa deni la ramadhani,na mwenye kufa akiwa na swaumu ya nadhiri.

Mambo Yanayo Patikana Katika Mwezi Wa Ramadhani

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia mambo yaliomo katika ramadhani,na mambo yanayo takiwa kabla ya ramadhani,na yanao paswa kwa muislam baada ya kuonekanwa kwa mwezi,na uharamu wa kufunga siku ya shaka.

Mambo Yanayo Ruhusiwa Kwa Alie Funga Kuyafanya

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia mambo yaliyo ruhusiwa kwa alie funga kuyafanya,kama kuamka na janaba,na kupiga mswaki,nayoote yasio funguza katika quraan na sunnah.

Mandalizi Ya Laylatulqadri

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia maandalizi ya kisimamo cha kuutafuta usiku wa cheo(Laylatulqadri).

Mazazi Ya Mtume Amani Iwe Juu Yake

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia bidaa ya kusherehekea maulidi, madahii inazungumzia asili ya maulidi, maana yake, hukumu ya maulidi, historia ya maulidi, na mwanzo wa maulidi, africa mashariki.

Miongoni Mwa Hukumu Za Kisheria Katika Twahara Na Swala

By Shahidi Muhamad Zaid
Muhadhara huu unazungumzia namna ya kutawadha,na kuoga,na kutayamamu,kupaka juu ya khofu,na jinsi ya kutawadha mgonjwa.pia namna ya kuswali,yanayo chukiza katika swala,na yanayo batilisha swala,na sijda ya kusahau,na hukumu ya mtu asie swali.

Misingi Bora Ya Malezi Ya Watoto Katika Uislam

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazungumzia misingi bora ya malezi ya mtoto katika uislam,tangu hajazaliwa mtoto,pia imezungumzia matatizo ya malezi na ufumbuzi wake.

Misingi Ya Da’awa Ya Kweli

By Qasim Mafuta
Anuwani ya mada hii ni Misingi ya da’awa ya kweli, pia inazungumzia: Umuhimu wa elimu na maoni ya watu katika kutengeneza umma wa kiislam.

Nini Baada Ya Ramadha

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Khutba hii inazungumzia namna ambavyo anatakiwa kuwa muislam baada ya ramadhani,na hali ya waislam katika ukanda wa gaza.

Nini wafanye waislam ikiwa kiongozi wao ni kafiri ?

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia: Kauli za wanachuoni kuhusu watawala ambao ni makafiri, na hukumu ya Mwanamke kuolewa na mtu wa bid’a.

Njia Sahihi Ya Kukabiliana Na Makafiri

By Qasim Mafuta
Mada hii inazungumzia: Hali za waislamu pamoja na makafiri, sababu za udhaifu wa waislamu na siri ya umma kuwa na nguvu.

Noa Bongo – Uchumi na Mazingira

By DW.COM | Deutsche Welle
Katika mfululizo wa vipindi vyetu utapata fursa ya kujifunza kuhusu masuala ya uchumi na biashara pamoja na mazingira.

Niwakati gani anafungua alie funga ?

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia rehema ya allah kwa waja wake wadhaifu,na swaumu ya mwnye mimba na anae nyonyesha.na wakati anao takiwa kula alie funga swaumu.

Namna Ya Kuupokea Mwezi Wa Ramadhani ?

By Yusufu Abdi
Mada hii inazungumzia namna ya kuupokea mwezi wa ramadhani,na bishara za mwezi wa ramadhani,tofauti kati ya ramadhani wakati wa mtume na wakati wetu.

Neema Ya Mtoto Nauwajibu Wa Kumlinda

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia neema ya mtoto na umuhimu wa kumlinda motto.

Kafara Na Fidiya Kwa Mwenyekufungua

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia kafara kwa mwenyekumuingilia mkewake mchana wa mwezi wa ramadhani,na utaratibu wa kulipa fidia,na hukumu ya mwanamke mjamzitu katika mwezi wa ramadhani.na usiku wacheo.

Kudum Katika Mema

By Husseni Saidi Sembe
Mada hii nazungumzia umuhimu wa kufanya ibada na mambo mema katika muda wote wa uhai

Kuiendea Fitnah

By Husseni Saidi Sembe
Mada hii inazungumzia fitna zilizoenea katika zama na namna ya kijiepusha.

Kula Daku Na Fadhila Zake

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia kula daku na fadhila za kula daku,na daku bora kwa muislam,na uchache wa daku,hukumu ya kuchelewesha daku.

Kumuabudu Allah

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia maana ya ibada na athari za ibada na juhudi za maswahaba katika kuifwaata dini. pia madahii inazungumzia maana ya lailaha ila allah.

Kuondoa Munkar (Uovu)

By Husseni Saidi Sembe
Mada hii inazungumzia kuondoa uovu na hatuwa zake.

Kuthibiti Katika Ibada Baada Ya Ramadhan

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii imezungumzia mbinu za iblisi katika kuwapoteza watu,na sababu zinazo msaidia mtu kuwa katika ibada baada ya ramadhan.

Khutba Ya Ndoa

By Husseni Saidi Sembe
Mada hii inaelezea umuhimu wa ndoa.

Khutba Ya Iddil: Lini Tutapata Ushindi

By Salim Bafadhili
Khutba hii inazungumzia lini tutapata ushindi na sababu za kupata ushindi,na mambo ambayo yanayo ziwiya ushindi.

Leaving the Prayer

By Nasoro Abdallah Bachu

Itikadi Dahihi

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia itikadi sahihi ya mwislam ambayo anatakiwa kila muislam kuifuata,pia itikadi ambayo mwislam hatakiwa kuifuata kama itikadi za kishia na itikadi za kinaswara.

Iddi Ya Kuchinja Na Hukumu Zake

By Mohammad Sharifu Famau
Mada hii inazungumzia hukumu ya iddi ya kuchinja na hukumu zake na upotovu wa wanao funga siku ya iddi.

Jifunze Kijapani - NHK WORLD RADIO JAPAN

By NHK WORLD RADIO JAPAN
Shirika pekee la utangazaji la umma nchini Japani NHK, hutoa bure mafunzo haya yanayoaminika kwa huduma ya podcast. Unaweza kuanza kujifunza kwa urahisi sarufi ya msingi na misamiati kwa kusikiliza simulizi za Anna, anayejifunza Kijapani katika chuo kikuu kimoja jijini Tokyo. nhk.jp/lesson

Da’awa Ya Haqi Inapiga Vita Makundi Ya Kisiasa,Naubaguzi

By Qasim Mafuta
Anuwani ya mada hii ni: Da’awa ya haki inapiga vita makundi ya kisiasa, imeongelea pia aina za makundi na misingi ya da’awa ya kisnna.

Funga Ni Hikima Na Siri Nyingi

By Salim Qahtwani
Mada hii inazungumzia hikima mbalimbali za funga na siri mbalimbali,na mambo mengi yaliyomo katika ramadhani,na sifa za watu wema katika swaumu.

Elim Ya Sheria

By Husseni Saidi Sembe
Mada hii nazungumzia ubora wa elim ya sheria ya Dini ya kiislam, na umuhim kusoma elim nyingine.

Fadhila Za Kufunga

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia fadhila za swaumu,na dalili zilizo kuja kueleza ubora wa swaumu,na nguvu za swaumu katika kuziwiya madhambi.

Family Planning

By Nasoro Abdallah Bachu

Fitna Za Mpira Wa Miguu Na Masharti Ya Kutizama Mpira

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia fitna za mpira wamiguu na masharti ya kuangalia mpira.

Alama Za Laylatul Qadri

By Abuu Bilal Athumani Bun Nouman
Mada hii inazungumzia alama za laylatul qadri,na alama batili za laylatul qadri,na hukumu za itikafu.

Commanding Beneficence And Forbiding Maleficence

By Athumani Saeed Ali
Commanding Beneficence And Forbiding Maleficence

Cheo cha Maswahaba

By Shahidi Muhamad Zaid
Muhadhara huu unazungumzia cheo cha maswahaba,na nafasi yao katika umma wa kiislam, na thamani yao kwa allah,na uwajibu wa kutetea heshima yao.

Adabu Za Kuomba Dua 01

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za dua na masharti ya kujibiwa dua na jinsi alivyokuwa akiomba mtume -swala Allah alayhi wasalama- wakati wa kufungua swaumu na baada ya kufungua swaumu.

Adabu Za Kuomba Dua 03

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za dua na nyakati muhimu za kujibiwa dua.

Adabu Za Kuomba Dua 05

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za dua yakiwemo mambo yanayo ziwiya dua kujibiwa.

Adabu Za Kula Chakula

By Yasini Twaha Hassani
• Mada hii inazunguzia Sunna Adabu za chakula na tofauti zao katika kupata rizki na hukumu za bismilahi katika kula. • Mada hii inazunguzia Adabu za kula na hukumu ya kudhihirisha bismilahi,na hukumu ya kuacha bismilahi. • Mada hii inazunguzia Adabu za kula chakula na hukumu ya kulamba chakula na ubora wake. • Mada hii inazunguzia Adabu za chakula,makatazo zakula chakula cha moto,na kupuliza chakula,nakukitia aibu chakula,nakula kwa mkono wa kulia.

Adabu Za Kuomba Dua 04

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za dua nambo anayotakiwa kuyafanya mwenya kuomba dua.

Adabu Za Kuomba Dua 02

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za dua yakiwemo mambo ambayo hutakiwi kumuomba Allah,na umuhimu wakumuombeya nduguyako moyoni.

Adabu Za Kuingiliana Mume Na Mke

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia adabu za siku ya kwanza ya kukutana mume na mke kwajili ya kushiriki tendo la ndoa.

Adabu Za Mchezo Na Mzaha

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia adabu za mchezo na mzaha, na vipi Maswahaba walifanya michezo na mizaha.

Adabu Za Kusalimiana

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia adabu na umuhimu wa salam katika uislam

Adabu Za Msikiti

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazungumzia Adabu za kiislam na adabu za Msikiti na umuhimu wake.

Adabu Za Mazungumzo

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazungumzia adabu za kuzungumza katika uislam.

Adabu Za Siku Ya Iddi

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia adabu za siku ya Idd

Baadhi Ya Njia Zinazo Saidia Kuacha Maasi

By Abubakari Shabani Rukonkwa
1- Mada hii inazunguzia namna umma ulivyozama katika madhambi na tiba ya kuacha madhambi. 2- Mada hii inazungumzia baadhi ya njia zinazo msaidia mtu kuacha madhambi ikiwemo dua na kushindana na nafsi,na kujiepusha na marafii wabaya.

Baadhi Ya Matatizo Ya Vijana

By Nurdin Kishki
Mada hii inazunguzia Matatizo ya vijana wa kiislam na tiba yake.

Baadhi Ya Tabiya Za Zama Zamwisho

By Yasini Twaha Hassani
Mada hii inazungumzia baadhi ya tabiya za zama za mwisho ikiwemo kuwatuka mashe,nakuwakufurisha watu.

Deutsch – warum nicht? Fungu 2 | Kujifunza Kijerumani | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andreas ana shughuli nyingi za kufanya. Inambidi kushughulikia wageni hotelini, kuwatafutia wazazi wake chumba na pia kumhoji Charlemagne. Ziada ya hayo, wazazi wake wanamchunguza ex ni nani na wapi alikutana na binti yao. Mambo muhimu ya sarufi: Vitenzi vya utaratibu, wakati timilifu, uhusika usioungwa moja kwa moja.

Deutsch – warum nicht? Fungu 1| Kujifunza Kijerumani | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andreas anafanya kazi kwenye Hotel Europa iliyoko katika mji wa Aachen ili apate kugharamia masomo yake ya uandishi habari. Vituko vinaanza baada ya kutoweka kwa mwanamuziki maarufu kutoka chumba nambari 10. Mambo muhimu ya sarufi: Mnyambuliko wa vitenzi, viwakilishi-nafsi, maswali mepesi, uhusika wa moja kwa moja.

Deutsch – warum nicht? Fungu 3 | Kujifunza Kijerumani | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andreas bado anafanya kazi Aachen, lakini Dr Thürmann amepata kazi mpya kwa mwenye mtizamo wa kuwa mwandishi habari. Berlin: Jiji kubwa na linalovutia zaidi linamsubiri. Mambo muhimu ya sarufi: Wakati uliopita hali ya kuendelea, vishazi tegemezi, kubadilika kwa vivumishi.

Deutsch – warum nicht? Fungu 4 | Kujifunza Kijerumani | Deutsche Welle

By DW.COM | Deutsche Welle
Andreas amekamilisha masomo yake na yuko tayari kufanya utafiti wa makala yake ya kwanza. Kazi yake inamwelekeza na inampeleka (bila shaka pamoja na rafiki yake wa ajabu ex) katika iliyokuwa Ujerumani ya Mashariki. Mambo muhimu ya sarufi: Kauli-tendwa, vishazi tegemezi, vitenzi vya kujirejea, dhamira tegemezi.

Dhamana Ya Kuingia Peponi

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia mambo 6 ambayo muislam amepewa dhamana ya kuingia peponi mwenye kuyahifadhi.

Dhana Mbaya Ni Maradhi Ya Moyo

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia maradhi ya moyo, na katika maradhi makubwa ya moyo ni dhana mbaya.

Duaa Katika Usiku Wa Laylatul-Qadr

By Nasoro Abdallah Bachu
Mada hii inazungumzia tafsiri ya suratul qadri na kueleza ibada kubwa aliyokuwa akifanya mtume (s.a.w)na fadhila za kusimama kuitafuta laylatul qadri,na yanayo semwa katika usiku wa laylatul qadri.

Mvurugiko Wa Madili Katika Nyumba Za Waislam

By Hilal Sheweji Kipozeo
Mada hii inazungumzia mmomonyoko na mvurugiko wa maadili katika nyumba za waislam, na uwajibu wa kujifunza kwa mtume alayhi salam.

Mwandamo Wa Mwezi

By Salim Barahiyan
Mada hii inazungumzia mwezi mwandamo na uwajibu wa muislam pindi unapo onekana mwezi,na kuwatanabaisha waislam kuhusu ubainifu wa mwezi wa kitaifa na kimataifa,na umuhimu wa kufunga kama alivyo funga mtume (s.a.w)

Mwangaza Wa Quraan

By Salim Qahtwani
Mada hii imezungumzia mwangaza wa Quran na sababu ya kupata nguvu uislam na madhara ya kuto kujitambuwa na kisa cha vijana wa pangoni.

Mwisho wa Mwanadamu

By Nurdin Kishki
Mada hii inazungumzia Mwisho wa maisha ya mwanadamu na jinsi ya kujiandaa na Akhera.

Thamani ya swala ya Alfajiri katika mwezi wa Ramadhani

By Abubakari Shabani Rukonkwa
Mada hii inazungumzia thamani ya swala ya Alfajiri katika Jamaa katika mwezi wa ramadhani,na namna ambavyo zinavyo zidishwa thawabu za swala ya alfajiri.

Ubora Wa Kumtaja Mwenyezi Mungu

By Abubakari Shabani Rukonkwa
1- Mada hii inazunguzia ubora wa kumtaja Allah na umuhimu wa kula kwa mkono wa kulia 2- Mada hii inazunguzia ubora wa kufanya dhikri Na malipo ya mwenye kufanya Dhikri. 3- Mada hii inazunguzia ubora wa kufanya dhikri kama alivyotufundisha Mtume (S.a.w) 4- Mada hii inazunguzia ubora wa kumtaja Allah, na asiyemtaja Allah ni sawa na mtu aliyekufa (Maiti)

Ubora Wa Elimu Ya Kisheria

By Nasoro Abdallah Bachu
Mada hii inazungumzia ubora wa elimu ya kisheria na utukufu wa mwenye kujifunza elimu huyo.

Ubora Wa Kupatikana Miezi Mitukufu

By Swalehe Ibrahim
Khutba hii inazungumzia miezi mitukufu na cheo chake na utukufu wake katika uislam.

Udhaifu Na Ucha Mungu

By Shamsi Ilmi
Mada hii inazunguzia namna ya kuutumia udhaifu katika kuupata ucha Mungu

Uhakika Wa Nabii Issa Katika Qura’n Na Injili

By Ahmad Al Zahran
Mada hii inazunguzia uhakika wa Nabii Issa ndani ya Qur’an tukufu, na katika Biblia, na sababu ya kupandishwa Mbinguni.

Uhatari Wa Kumshirisha Mwenyezimungu

By Yasini Twaha Hassani
Mada hii inazungumzia mambo ambayo unapoyafanya unatoka katika uislam nayo niushirikina.

Uislam Ndio Mfumo Sahihi Wa Maisha

By Hilal Sheweji Kipozeo
Mada hii inaelezea namna jamii ilivyo vurugika na uislam ndio dini pekee ya kuweza kubadisha maadili.

Uislam

By Shahidi Muhamad Zaid
Muhadhara huu unazungumzia uislam,historia ya uislam. na ujumbe wa mwanadamu,na dini ya haki kwa allah,na chanzo cha kukengeuka mwanadamu,na wito wa uislam kwa ulimwengu.