Best   ·   Interviews   ·   Hot   ·   Curated   ·   Directory

  Podcasts · Education

Subcategories

Tommy Povajean' s Podcast

By Tommy Povajean' s Podcast
Audiočlánky a podcasty Tommyho Povajeana s úspešnými osobnosťami z radu športovcov, podnikateľov a expertov vo svojich oblastiach. Tommy je športovec, silovo – nápravný tréner, odborník na výživu a preventívnu životosprávu. Autor mnohých edukačných infoproduktov. Svojou prácou sa snaží ľuďom pomáhať stať sa zdravšími, fyzicky zdatnejšími, sebavedomejšími, uvedomelejšími, úspešnejšími v tom čo chcú dosahovať. Nezabudnite kvalita nášho života je závislá na vedomí ľudí, ktorými sa obklopujeme a...

Šťastie na dosah

By Nora Šulíková
Podcast by Nora Šulíková

gmpodcast

By gmpodcast
Ahojte ! Sme bratia JURAJ A MICHAL. Obaja sme v…

GymBeam Fitness Academy

By GymBeam.sk
Podcast by GymBeam.sk

Martin Prodaj Podcast

By Martin Prodaj Podcast
Sprievodca vaším osobným a profesným rastom

NTECast

By Národ Technickej Excelencie
Podcast študentov a absolventov Slovenskej Technickej Univerzity.

Patrik Balint

By Patrik Balint
Prednášky a Úvahy hlavne z praxe Regresnej terapie. Zážitky, Analýzy, Stratégie. Aby sme žili v prítomnosti.

Vysielanie NLP Akadémie

By Peter Sasín & Iveta Klimeková
Počúvajte najobľúbenejší podcast o Neuro-Lingvistickom programovaní a Osobnom raste. S Petrom Sasínom a Ivetou Klimekovou.

Hypnóza a hypnoterapia s Martinom Lajpríkom

By Martin Lajprík
Tento podcast je o rozširovaní ľudského potenciálu pomocou hypnózy.