Irish Education podcasts 2018 | Listen Notes

Education Podcasts

Podcasts
I ngach clár den tsraith seo, cloisfear dán atá ar chúrsa na hArdteistiméireachta á léamh ag an bhfile féin, ag aisteoir nó ag múinteoir. Beidh painéal de bheirt go bhfuil an-chur amach acu ar an gcúrsa ag plé agus ag cíoradh ábhar gach dáin agus ...
Is clár úr nua é 'Fada is Fairsing' a tosaíodh ar Raidió na Life le déanaí in aimsir Tóstáil 2013, Bliain na Gaeilge 2013 agus ag am ina bhfuil pobal na Gaeilge ag éirí níos mó agus níos mó achan lá ar fud fad an domhain. Díríonn an clár ar scéalt...
Short items on music, sport, movies and more in the Irish language. A fun way to help learn Irish from Raidio Ri-Ra. Nuacht ar cheol, spórt, scannáin agus níos mó sa Ghaeilge. Bealach spraoi chun cabhrú le Gaeilge a fhoghlaim ó Raidió Rí-Ra.
Sraith nua de dheich gclár ar Raidió na Life 106.4FM ag plé leis an gcúrsa Próis agus le gnéithe eile de chúrsa Gaeilge na hArdteiste. Tá cuid de na húdair le cloisteáil ag léamh sleachta as a saothair féin sa tsraith seo, mar shampla, Máire Mhac ...
Chuir Cian Mac Carthaigh agus Helena King tús le clár úrnua, An Bricfeasta Blasta le déanaí ar Raidió na Life. Clár gairmiúil, gealgháireach, gasta, a bhí ar siúl idir 8 agus 9. Bhí sé ag dul amach ar an aer ar feadh na seachtaine ón Máirt, 5ú Mei...
Tá Raidió na Life ag déanamh taifeadtaí de leabhair choitianta do pháistí agus á gcur ar fáil mar phodchraoltaí ionas go gcábhródh siad lenár n-éisteoirí óga agus iad ag léamh na scéalta is fearr atá ar fáil dóibh trí mheán na Gaeilge. Gach seacht...
Beidh deis ag daltaí na hArdteiste 2012 guth na bhfilí agus na n-údar eile atá ar an gcúrsa Gaeilge a chloisint ar Raidió na Life 106.4 FM sna seachtainí agus míosa amach romhainn. Sa chéad chlár den sraith nua seo, beidh cur síos ar an gcúrsa Gae...
Tá na filí Nuala Ní Dhomhnaill, Biddy Jenkinson agus Cathal Ó Searcaigh, chomh maith leis na húdair Éibhlís Ní Dhuibhne, Maidhc Dainín Ó Sé agus Deirdre Ní Grianna i measc scríbhneoirí eile go bhfuil go bhfuil saothair leo ar chúrsa Gaeilge na hÁ...
Chuile sheachtain bhí Helena King i gComhrá le pearsana aitheanta éagsula ó shaol na Gaeilge. Sa sraith seo bhí Helena ag fáil amach cé hé nó cé hí an duine taobh thiar den cheamara nó den leabhar nó den mhicreafón, nó pé rud a thug an t-agallamha...
Is féidir leat an Pláinéad Dearg a thaiscéaladh anois leis an taon láithreán as Gaeilge de chuid NASA (Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta is Spáis).

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter