Interviews   ·   Curated   ·   Hot   ·   Best   ·   Directory

  Science & Medicine · Medicine

Tandläkarpodden

By Christin Fischer
En podd som på ett lättsamt och roligt sätt belyser livet med och om tänder. Även inslag av hälsa, livet i allmänhet och med inbjudna gäster emellanåt.

Mellan öronen

By Mellan öronen
Mellan öronen - berättelser om hjärnan. Vi som neurologer och hjärnforskare djupdyker i hjärnans alla märkliga mysterier. Inget är för stort eller för litet. Det blir både teoretiska diskussioner och historier från verkliga människor. Hör gärna av dig på hemsidan och berätta om vad du upplevt eller ställ frågor. Podden är av och med Daniel Jons, Pontus Wasling och Helena Backlund Wasling.

Jag vill ha barn

By Jarowskij
Jag vill ha barn är en intim och personlig podcast om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Vi kommer få en ärlig och rak insikt i den känslosamma berg –och dalbana man kastas in i där smärta, ångest och förtvivlan blandas med glädje, hopp och humor. Vi kommer också få veta mer om hur det går till rent praktiskt: hur man väljer donator, hur insemineringen går till, hur IVF fungerar, frågan om adoption, äggdonation, surrogatmödrarskap – ja, allt som tar en till sitt slutliga mål: att få ett b...

Underlivscancer

Underlivscancer drabbar årligen cirka 2000 svenska kvinnor. En starkt bidragande orsak är HPV, humant papillomvirus, som mer än femtio procent av befolkningen har eller har haft - det tillhör välrdens vanligaste sexuellt överförbara infektion. Om detta berättar Ewa-Maria van der Kwast, som själv drabbats av cancer, och läkaren och forskaren Gunnel Lindell. Arrangör: 1,6 miljonerklubben.

Unga, sex och självdestruktivitet

Att skära sig för att man mår dåligt är något de flesta har hört talas om. Men att döva smärtan med sex? Att sälja sig eller att göra saker man egentligen inte vill - det är ämnet för Tjejzonens heldagskonferens om sex som självdestruktivt beteende.

Ungdomar och alkohol

Ungdomar har svårare än vuxna att hantera alkohol och se följderna av sitt drickande. Hur påverkar alkoholen den unga hjärnan? Och vad kan man göra för att minska ungdomars drickande? Arrangör: Uppsala universitet. Inspelat 29 mars 2012.

Rätt till vård

I Sverige finns idag uppemot 20 000 papperslösa. Över 30 organisationer har arrangerat denna konferens för att svara på hur de papperslösas behov och möjligheter till vård ser ut.

Ryggbesvär och sjukgymnastik

By Linköpings universitet
Temat för professor Birgitta Öbergs föreläsning är: Ryggforskning och sjukgymnastik - en fråga om muskelfunktion och stabilitet.

Idrott för hela livet

Friskare, smartare och gladare var ledorden när tränare, forskare, politiker och många andra samlades på Bosön för att diskutera breddidrott under rubriken "Idrott för hela livet". Breddidrottsforum arrangerades av Riksidrottsförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna 2-3 februari 2011.

Stresskolan

By André Sturesson
Stresskolan är en podcast som syftar till att hjälpa dig som individ att bli bättre på att hantera din stress. Detta genom att intervjua de främsta forskarna och klinikerna. De första ca 11 avsnitten handlar om vad stress är. Från ungefär avsnitt 12 kommer metoder och övningar för stress. Stresskolan kommer ut varje tisdag. Grymt välkommen ska du vara.

Forskarpodden – Jonas och Niklas klampar in i forskarvärlden

By Uppsala universitet
I Forskarpodden lyssnar du på samtal om aktuell, spännande och viktig forskning. Niklas Norén och Jonas Löfvenberg möter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de gör på jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur bidrar forskningen till att lösa samhällsproblem?

Forskningens dag 2009: Förebygg sjukdom - framtidens möjlighet!

By Faculty of Medicine
Forskningens dag 2009: Förebygg sjukdom - framtidens möjlighet!

Forskningens dag 2008: Hjärnan i tanke och rörelse

By Faculty of Medicine, Lund University
Forskningens dag vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet, 2008

Forskningens dag 2010: Depression & mani

By Faculty of Medicine, Lund University
Föreläsningarna handlade om allt från hur socioekonomiska faktorer påverkar den psykiska hälsan, det historiska förloppet för unga deprimerade och hur det sedan gått längre fram i livet, om bipolär sjukdom som dödligt tillstånd och hur inflammation kan påverka sinnet och hur psykoterapi eller elektroder i hjärnan kan vara vägar att gå för att behandla svåra depressiva tillstånd.

Från stress till hjärtinfarkt

By Linköpings universitet
Om hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar vår hälsa. Varför får fler arbetare än tjänstemän hjärtinfarkt? Och vilka långsiktiga effekter får stress på vår hälsa? Det är två frågor som Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet forskar kring. Arrangerat av Linköpings universitet.

Läkarutbildningen: Oftalmologi

By Faculty of Medicine
Läkarutbildningen (LÄMM71) - Oftalmologi. Doc Peter Åsman, Universitetslektor/Överläkare.

Läkning för otåliga

By Linköpings universitet
Kan man läka benbrott med medicin? Kan träning snabba på läkningen av trasiga senor? Per Aspenberg, professor i ortopedi, berättar om aktuell forskning kring skadebehandling. Arrangerat av Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

Utrikesdagen

Hur ser framtiden ut för Haitis barn efter jordbävningen? Hur klarar sig Sydafrikas unga demokrati, när landet nu rustar för fotbolls-VM? En rad av Dagens Nyheters utrikeskorrespondenter talar om aktuella utrikesfrågor, speciellt med fokus på barn. Och en tidigare barnsoldat berättar om soldatlivet i Sierra Leone. Arrangör: Dagens Nyheter.

Genusmaraton

En forskardag sprängfylld med genusforskning från en mängd områden: bland annat om ungdomars hälsa, besöksförbud, arkeologers jakt efter glömda kvinnors historia, ama-dykare i Japan, flickor i litteraturen och arbetsfördelning inom par. Arrangerat av Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

Lundaforskare föreläser

Forskare vid Lunds universitet föreläser om olika ämnen. Inspelat den 29 februari och den 1 mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.

Forskning på lärarutbildningen

By Malmö högskola
Filmer om forskning som bedrivs vid Lärarutbildningen på Malmö högskola.

Bögjävlar och guldmedaljer

Laganda och homofobi kan hindra homosexuella idrottare från att prestera sitt bästa. Det menar Peter Häggström, före detta längdhoppare i OS, som kommit ut med sin homosexualitet. Inspelat under HBT-festivalen i Göteborg. Arrangör: Västsvenska Idrottsförbundet.

Polisforskning pågår

Idag kräver brottsbekämpning kunskap från alla möjliga områden. En tvärvetenskaplig konferens arrangerad av Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet.

Psykisk ohälsa

Hur kan samhället förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga? Morgan Alling berättar om sin uppväxt i fosterhem. Läkaren Sven Bremberg talar om olika sätt att minska riskerna för barn att få psykiska problem. Arrangör: Expo medica.

Psykisk ohälsa hos unga

Konferens med föreläsningar med fokus på barn och ungas psykiska hälsa; den senaste forskningen blandas med egna erfarenheter och myndighetsmål. Hur missbruk och psykiska problem hänger ihop, hur vården bör möta föräldrar med barn som inte vill leva längre och hur är det att leva med Tourettes syndrom är några av föreläsningarna. Arrangör: Expo medica.

NMT-dagarna, 2011

By Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Studiedagar för gymnasieelever 7-11 mars 2011: Gymnasieelever och lärare hälsas välkomna till studiedagar på Lunds universitet den 7-11 mars 2011. Programmet under dagarna omfattar en mångfald av populära föreläsningar och demonstrationer inom de naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områdena.

Myter om maten

Konsumentföreningen Stockholm har dels gjort en undersökning och dels bjudit in en rad föreläsare på temat Myter om maten. Inspelat på Folkets hus i Stockholm den 12 april 2010.

Mälardalens högskola: populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella rön och kunskaper av forskare och professorer från Mälardalens högskola. Föredragen spänner över allt från robotik till teater. Inspelningen gjordes på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 31 mars 2010.

Empati - vad är det egentligen?

Ett heldagssymposium om empati anordnat av Centrum för praktisk kunskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

En giftfri vardag

Ett seminarium om att hantera frågan om hormonstörande miljögifter och kemikalier i vardagen. Seminariets namn var "Rädda mannen!" och ägde rum på Folkets hus i Stockholm i november 2011. Arrangör: Naturskyddsföreningen.

Genivanor

By Victor Johansson
I intervjupodcasten Genivanor träffar journalisten Victor Johansson vår tids största genier. Från skådespelare och musiker till forskare och läkare. Vi möter profiler som Björn Ulvaeus, Ruben Östlund, Lena Andersson och Krister Henriksson.

Kunskapens dag

En ny kunskapsundersökning - vad säger den om svenskarnas inställning till kunskap? Samtal mellan näringslivs- och utbildningsrepresentanter samt presentaion och diskussion med årets Kunskapspristagare inom olika kategorier. Med bland annat författaren och forskaren Jared Diamond. Arrangör: Nationalencyklopedin.

KI 200 år: Populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar arrangerade av Karolinska Institutet i samband med firandet av KI 200 år.

Antibiotikaresistens

By Linköpings universitet
Håkan Hanberger, överläkare och professor i infektionsmedicin vid Linköpings universitet, har i syfte att minimera uppkomst och spridning av resistenta bakterier byggt upp ett nätverk bland intensivvårdsavdelningar i Sverige och Europa för kartläggning av antibiotikaresistens.

Att hantera trauman

Seminarium om trauman och traumahantering. Från Traumadagen, inspelat på Waterfront congress center i Stockholm den 5 december 2011. Moderator: Peter Öhrbom. Arrangör: Expomedica.

Arbetsterapi: bedömning av handfunktion och aktivitet

By Arbetsterapeututbildning vid Medicinska fakulteten
Arbetsterapi: bedömning av handfunktion och aktivitet

ADHD - hjälp hur gör man?

I en tempofylld föreläsning delar Lotta Abrahamsson med sig av sin egen historia. Hon blandar handfasta råd hur personer med liknande diagnoser kan hjälpas med förklaringar till varför de reagerar som de gör. Arrangör: Medalgon utbildning.

Barn i vår tid

Alla barn har rätt att få det stöd de behöver för att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Hur kan stödet se ut och hur hjälper man unga som efter att de gått ut skolan riskerar att hamna i utanförskap? Konferensen Barnen och samhället hölls på Fryshuset i november 2011. Arrangör: Samba.

Barns psykiska hälsa

Tidig upptäckt av psykiska problem hos barn och unga är viktigt, liksom effektivt stöd till barnen. Men hur gör man? Och hur kan föräldrar och professionella från institutioner som skolor, socialtjänst, polis och sjukhus samarbeta på bästa sätt? Ett seminarium arrangerat av Socialstyrelsen.

Brott utan gränser

Lise Tamm, åklagare och Renate Winter, domare är två av föreläsarna på Brottsofferdagen 2011. Vi får bland annat en bild av hur brottsoffer bemöts i Sverige, och hur brottsoffer har bemötts genom historien. Moderator är Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten.

Bemöta brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2012. Moderator: Gudrun Nordborg. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2012. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Andningen och livet

By Lunds universitet och Region Skåne
En föreläsningsdag om andningens, luftvägarnas och lungornas roll. Inspelat den 2 november 2011. Arrangörer: Lunds universitet och Region Skåne.

Bok och bibliotek 2010

Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.

Bok och bibliotek 2009

Ett antal seminarier från Forskartorget under bokmässan i Göteborg, Bok och bibliotek 2009.

Den beroende hjärnan

By Linköpings universitet
Avslöjar man mekanismerna bakom drogberoende kan det leda till minskat lidande, hävdar hjärnforskaren David Engblom. Han ger en inblick i forskningen kring hjärnans belöningssystem vid denna föreläsning arrangerad Linköpings universitet.

Depressioner

Forskarna vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet berättar om psykiatriska sjukdomsmönster, nya diagnostikmetoder, om samvetsstress hos vårdpersonal och om att förebygga självmord. Det är fjortonde upplagan av Forskningens dag vid Umeå universitet. Moderator: Sverker Olofsson.

Depression och mani

By Lunds universitet
Vid detta seminarium arrangerat av Lunds universitet och Region Skåne presenteras nya forskningsresultat om depression och mani.

Sexuella övergrepp mot barn

Ett seminarium om sexuella övergrepp mot barn som riktar sig till drabbade och anhöriga, och till personer som i sin yrkesroll möter offer för sexuella övergrepp. Arrangerat av föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/Göteborg.

Se det stora i det lilla

Varför blir vi som vi blir, vad har döda fröer att berätta för oss moderna människor och hur sparar jag optimalt? Det är några av frågorna som ställs och delvis besvaras under Populärvetenskaplig dag. Arrangör: Linköpings universitet.

Specialpedagogik

En skola för alla måste förstås inkludera även barn med funktionshinder. Men hur ska det gå till i praktiken? Skolporten, som sammanställer forskningsrön om skolan, anordnar en konferens på temat specialpedagogik.

Sjuk, frisk eller mittemellan?

By Stockholms universitet
Är man sjuk kan man ändå vara vid god hälsa. Det kan tyckas motsägelsefullt, men det klarnar under denna temadag om skillnaden mellan självupplevd hälsa och objektivt mätbara sjukdomar och symptom. Arrangör: Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Narkotikaanvändning och narkomanvård

Om aktuell narkotikaforskning med narkomaner i centrum. Vilken roll spelar ungas attityder, gatukultur och etnicitet? Hur stora är riskerna att dö av överdos? Konferensen belyser också vad förändringar i det sociala arbetet betyder för hemlösa och prostituerade. Arrangör: Malmö högskola.

Tuberkulos

Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, berättar om tuberkulos och vad forskningen kan göra för att öka skyddet mot sjukdomen som skördar miljontals dödsoffer varje år. Arrangörer: Linköpings universitet och Linköpings universitetssjukhus.

Svensk missbruks- och beroendevård

Hur ska Sverige få en missbruksvård av världsklass? Ett seminarium arrangerat av Attendo Individ och Familj tillsammans samt SKTF.

Nya rön inom functional food

Ny kunskap om hälsoeffekterna av havre och råg, nya rön om probiotika och kostfiber i bär och en ny teknik för att skräddarsy matfetter. Det är huvudingredienserna i ett seminarium där sju unga forskare presenterar nya forskningsresultat om functional foods.

När det gör ont överallt

En stor del av befolkningen lider av smärta - ändå möts de drabbade av misstänksamhet. "Sluta sjåpa dig!" kan det heta. Men ingen skulle komma på tanken att säga en mening som "du är inte ledsen på riktigt". Var kommer smärtan ifrån? Hur upplevs den? Och vad kan vi göra åt den? Smärtläkaren Björn Bragée berättar. Arrangör: Björn Bragée.

Terapi på nätet

Det blir allt vanligare med terapi på nätet. Under senare år har internetbehandlingar prövats mot ångest och depressioner, tinnitus, panikångest och en hel del annat. Gerhard Andersson, psykoterapeut och professor i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om resultaten som oftast är goda.

Maten som skyddar

Fem forskare presenterar resultat av studier kring hälsa och livsmedel, med fokus på diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Hur kan man minska riskfaktorerna och lindra sjukdomstillstånd? Seminariets originaltitel: Antidiabetiska livsmedel. Inspelat den 23 januari. Arrangör: Lunds universitet.

Global Casino

FN-ambassadörerna Lena Endre, Jason "Timbuktu" Diakité, Carolina Klüft och Lasse Åberg tar plats vid casinobordet för att genom spel lära sig mer om förändringar i världen och FN:s millenniemål. Hans Rosling, professor i internationell hälsa är lärare och croupier. FN-ambassadörerna satsar spelmarkerna på hur de tror världsläget ser ut. Hans Rosling visar hur snabbt eller sakta länderna gör framsteg och varför. Arrangör: Svenska FN-förbundet.

Tillgänglighet och hälsa

Ett seminarium om rehabilitering, tillgänglighet, hälsa och funktionsnedsättning. Kan museer vara inte bara tillgängliga för alla utan rentav hälsofrämjande? Arrangör: Statens maritima museer.

Glömskan värd att minnas

Vårt minne granskas från en mängd perspektiv: Hur bildas minnen - kan de blockeras eller glömmas? Hur fungerar vi som vittnen? Och finns det sådant som rituell eller institutionell glömska? Med bland andra professor emerita Annika Dahlström. Arrangör: Kungl, Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Miljön på menyn

Vi lägger ned massor med tid på maten, men bara en bråkdel av tiden handlar om att äta den. Hur hanterar vi de stora matmängderna i världen och en växande befolkningsmängd som kommer att närma sig nio miljarder. Arrangör: Forskningsrådet Formas.

Hur görs människan?

Är det maten, det genetiska arvet från dina föräldrar eller den miljö du växer upp i som formar dig till den du är, och som avgör vad du kommer att vara med om livet? I fyra föreläsningar synas samspelet mellan arv och miljö när det kommer till utvecklingen av vissa sjukdomar, risken för att dömas för våldsbrott och vår förmåga att lära oss att tala. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Möjligheternas skog

Föreläsningar från arrangemanget Möjligheternas skog. Om skogen ur en rad olika aspekter - från skogen som råvara till skogen som en plats för till friluftsliv. Moderator: Eva Fridman. Inspelat i Umeå den 6 mars 2012. Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå tillsammans med Umeå universitet.

Hjärnans dag

Hjärnans Dag är en lärorik dag om hjärnan med några av Sveriges mest kunniga läkare och forskare på området. De berättar om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. De ger också en inblick i aktuell forskning och diskuterar framtidens mediciner och behandlingar. Moderator: Lasse Eriksson, artist och författare. Arrangör: Hjärnfonden.

Hjärnans dag 2011

Om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. Hjärnans dag 2011 ger en inblick i aktuell forskning kring hjärnans funktion och sjukdomar, med några av Sveriges mest kunniga läkare och forskare på området. Arrangör: Hjärnfonden.

Hotet mot botet

Runt om i världen dör tusentals människor till följd av antibiotikaresistenta infektioner. I talarserien Hotet mot botet får vi lära oss hur vi kan motverka antibiotikaresistens och får handfasta tips för att bli antibiotikasmart i vardagen. Arrangör: Riskkollegiet.

Ortorexipodden

By Lisa Jisei, Fanny Rinman
En podcast om att leva med eller nära ortorexi - manisk överhälsosamhet. Egna erfarenheter varvas med intervjuer med kunniga personer som hjälper oss och er att förstå mer. Från brett till smalt, från sjukt till friskt, och allt det där andra mittemellan.

Doktor Blund

By Anders Sillén
Det är jag som är Doktor Blund, eller Anders Sillén som jag egentligen heter. Jag är en svensk narkosläkare som för närvarande arbetar som intensivist i Abu Dhabi. Detta är en podd/blogg som kommer att handla om saker jag är intresserad av. Mest blir det anestesi och intensivvård, men det kan också bli en del mer perifera ämnen. Utbildning är också något jag brinner för, så det lär bli ett återkommande tema. Varför? Det här gör jag för min egen skull. Jag kände att behövde någonstans att s...

Ytligheter

By Akademikliniken
Ytligheter - en liten podd om skönhet med Tove Norström och gäster

Podcasts från Pfizer Sverige

By Pfizer Sverige
Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom olika terapiområden. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen, rapporter från kongresser och mycket mer.

Correcto

By Radio AF
Programmet för dig som är intresserad av att veta sanningen. Vi reder ut vetenskapliga rön och ger dig vår åsikt. Du får bestämma om du tror på oss eller inte!

Akademiliv

By Sahlgrenska akademin
Vi nördar ner oss och ta reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, vård och hälsa. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt: [email protected]

En psykiaters funderingar

By Niklas Nygren
Den här podcasten utgår från bloggen En psykiaters funderingar, vilken skrivs av mig, Niklas Nygren. Jag är specialistläkare i psykiatri(psykiater) och utgångspunkten är att jag själv drabbades av utmattningssyndrom 2015. Jag delar med mig av funderingar och resonemang kring utmattningssyndrom, men också andra närliggande områden.

En Terapeut Funderar

By En Terapeut Funderar
En Podcast som handlar om mina funderingar som Psykoterapeut.

Medicinpodden

By Rebecca och Richard Levi
Medicinpodden belyser handläggning av de vanligaste symptomen och de bakomliggande sjukdomarna. Detta sker i en dialog mellan far och dotter som också blir ett samtal mellan en underläkare precis i början av sin karriär och en med mer än 30 års erfarenhet i sitt bagage. Syftet är att på ett lättsamt och samtidigt pedagogiskt sätt fördjupa sig i vardagssjukvård.

Psykiatrikerna

By Anders Hansen och Simon Kyaga
I podcasten ”Psykiatrikerna” möter läkarna Anders Hansen och Simon Kyaga internationellt framstående hjärnforskare och talar om deras banbrytande vetenskapliga arbete.

Sahlgrenska Podcast

By Ilan och Erik
Läkarstudenter som poddar!

Fotbollspsykologipodden

By Henrik Malmqvist och Erik Rehnberg
En podd där vi går igenom aktuell psykologisk vetenskaplig litteratur för att försöka utveckla förståelsen av fotboll och för att hitta nya vägar för att utveckla den. Vi läser både idrottspsykologiska artiklar och andra vetenskapliga artiklar som kan tillämpas inom fotbollen. Vi som gör podden heter Erik Rehnberg och Henrik Malmqvist och vi arbetar båda kliniskt som legitimerade psykologer.

Sinnessjukt

By Christian Dahlström
Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har bl.a. skrivit boken Panikångest och depression.

Generalisterna

By Generalisterna
Vi pratar om medicin i allmänhet och allmänmedicin i synnerhet. Mejla gärna beröm, lovord, frågor och kommentarer till [email protected]

Logopodden

By Emilie, Elin & Stina
Podcasten för dig som är, eller för en stund vill vara, i logopedins värld.

Cancerfondens podd – känslomässigt stöd och kunskap om cancer

By Cancerfonden
Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av cancer, det betyder att mer än var tredje person kommer att få en cancerdiagnos någon gång i livet. Behovet av känslomässigt stöd och kunskap är därför stort. Cancerfondens podd vänder sig till dig som på något sätt berörs av cancer. Lyssna till patienter, närstående och sakkunniga som delar tankar och kunskap – om ämnen som berör.

Lungcancerpodden

By Fredrik & Martin
Lungcancerpodden är en podcast om lungcancer av Fredrik & Martin. Men vem är då vi? Jo, Fredrik fick diagnosen lungcancer 2013, precis efter att ha fyllt 35 år och sprungit Stockholm Maraton. Martin är läkare inom lungmedicin i Uppsala och jobbar dagligen med att göra livet bättre för patienterna.

Läkarpodden

By Dr Mikael Sandström,Tilde de Paula Eby
I Läkarpodden får vi de senaste rönen inom medicin och sjukvård. Dr Mikael Sandström och Tilde de Paula Eby reder ut begreppen, delar med sig av sina egna erfarenheter, tar kål på myter och svarar på era frågor. "Jag har ett specialintresse för sjukdomar", säger Tilde de Paula Eby. "Mikael är alltid uppdaterad" Tilde de Paula har ett speciellt intresse för sjukdomar och har drömt om att göra den här podden med Dr Mikael i ett års tid. - Mikael är rak och alltid uppdaterad med den senaste for...

Ronden – Två läkare. Ett samtal. Ingen ordning.

By Christian Unge
Två läkare. Ett samtal. Ingen ordning. I Ronden avhandlar vi högt och lågt om medicin. Nytt avsnitt varannan vecka. Maila oss på [email protected] och följ oss på Twitter: @rondenpodcast.

Psykpodden

By Christian Dahlström och Rebecca Anserud
Psykpodden är en podcast om psykisk ohälsa med Rebecca Anserud och Christian Dahlström. Vi pratar om allt som har med psykisk ohälsa att göra: depression, bipolär sjukdom, panikångest, adhd, schizofreni och mycket annat.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

By Socialstyrelsen
I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, rikssjukvård och mycket, mycket mer.

Hjärtats Gäster

By Apotek Hjärtat
I Hjärtats Gäster bjuder Apotek hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande.