Swedish Medicine podcasts 2018 | Listen Notes

Medicine Podcasts

Science & Medicine
En podd som handlar om allting kring tänder. Vi pratar om det senaste inom tandvården, problemen man kan stöta på och hur vi kan förebygga problem.
Mellan öronen - berättelser om hjärnan. Vi som neurologer och hjärnforskare djupdyker i hjärnans alla märkliga mysterier. Inget är för stort eller för litet. Vi har både diskussioner och historier från verkliga människor. Ställ en fråga på www.mel...
Jag vill ha barn är en intim och personlig podcast om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Vi kommer få en ärlig och rak insikt i den känslosamma berg –och dalbana man kastas in i där smärta, ångest och förtvivlan blandas med glädje, hopp och hu...
Underlivscancer drabbar årligen cirka 2000 svenska kvinnor. En starkt bidragande orsak är HPV, humant papillomvirus, som mer än femtio procent av befolkningen har eller har haft - det tillhör välrdens vanligaste sexuellt överförbara infektion. Om ...
Att skära sig för att man mår dåligt är något de flesta har hört talas om. Men att döva smärtan med sex? Att sälja sig eller att göra saker man egentligen inte vill - det är ämnet för Tjejzonens heldagskonferens om sex som självdestruktivt beteende.
Ungdomar har svårare än vuxna att hantera alkohol och se följderna av sitt drickande. Hur påverkar alkoholen den unga hjärnan? Och vad kan man göra för att minska ungdomars drickande? Arrangör: Uppsala universitet. Inspelat 29 mars 2012.
I Sverige finns idag uppemot 20 000 papperslösa. Över 30 organisationer har arrangerat denna konferens för att svara på hur de papperslösas behov och möjligheter till vård ser ut.
Temat för professor Birgitta Öbergs föreläsning är: Ryggforskning och sjukgymnastik - en fråga om muskelfunktion och stabilitet.
Friskare, smartare och gladare var ledorden när tränare, forskare, politiker och många andra samlades på Bosön för att diskutera breddidrott under rubriken "Idrott för hela livet". Breddidrottsforum arrangerades av Riksidrottsförbundet i samarbete...
Stresskolan är en podcast som syftar till att hjälpa dig som individ att bli bättre på att hantera din stress. Detta genom att intervjua de främsta forskarna och klinikerna. De första ca 11 avsnitten handlar om vad stress är. Från ungefär avsnitt ...
I Forskarpodden lyssnar du på samtal om aktuell, spännande och viktig forskning. Niklas Norén och Jonas Löfvenberg möter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de gör på jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur...
Forskningens dag 2009: Förebygg sjukdom - framtidens möjlighet!
Forskningens dag vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet, 2008
Föreläsningarna handlade om allt från hur socioekonomiska faktorer påverkar den psykiska hälsan, det historiska förloppet för unga deprimerade och hur det sedan gått längre fram i livet, om bipolär sjukdom som dödligt tillstånd och hur inflammatio...
Om hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar vår hälsa. Varför får fler arbetare än tjänstemän hjärtinfarkt? Och vilka långsiktiga effekter får stress på vår hälsa? Det är två frågor som Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och...
Läkarutbildningen (LÄMM71) - Oftalmologi. Doc Peter Åsman, Universitetslektor/Överläkare.
Kan man läka benbrott med medicin? Kan träning snabba på läkningen av trasiga senor? Per Aspenberg, professor i ortopedi, berättar om aktuell forskning kring skadebehandling. Arrangerat av Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.
Hur ser framtiden ut för Haitis barn efter jordbävningen? Hur klarar sig Sydafrikas unga demokrati, när landet nu rustar för fotbolls-VM? En rad av Dagens Nyheters utrikeskorrespondenter talar om aktuella utrikesfrågor, speciellt med fokus på barn...
En forskardag sprängfylld med genusforskning från en mängd områden: bland annat om ungdomars hälsa, besöksförbud, arkeologers jakt efter glömda kvinnors historia, ama-dykare i Japan, flickor i litteraturen och arbetsfördelning inom par. Arrangerat...
Forskare vid Lunds universitet föreläser om olika ämnen. Inspelat den 29 februari och den 1 mars 2012. Arrangör: Lunds universitet.
Filmer om forskning som bedrivs vid Lärarutbildningen på Malmö högskola.
Laganda och homofobi kan hindra homosexuella idrottare från att prestera sitt bästa. Det menar Peter Häggström, före detta längdhoppare i OS, som kommit ut med sin homosexualitet. Inspelat under HBT-festivalen i Göteborg. Arrangör: Västsvenska Idr...
Idag kräver brottsbekämpning kunskap från alla möjliga områden. En tvärvetenskaplig konferens arrangerad av Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet.
Hur kan samhället förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga? Morgan Alling berättar om sin uppväxt i fosterhem. Läkaren Sven Bremberg talar om olika sätt att minska riskerna för barn att få psykiska problem. Arrangör: Expo medica.
Konferens med föreläsningar med fokus på barn och ungas psykiska hälsa; den senaste forskningen blandas med egna erfarenheter och myndighetsmål. Hur missbruk och psykiska problem hänger ihop, hur vården bör möta föräldrar med barn som inte vill le...

NMT-dagarna, 2011

By Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Studiedagar för gymnasieelever 7-11 mars 2011: Gymnasieelever och lärare hälsas välkomna till studiedagar på Lunds universitet den 7-11 mars 2011. Programmet under dagarna omfattar en mångfald av populära föreläsningar och demonstrationer inom de ...
Konsumentföreningen Stockholm har dels gjort en undersökning och dels bjudit in en rad föreläsare på temat Myter om maten. Inspelat på Folkets hus i Stockholm den 12 april 2010.
Populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella rön och kunskaper av forskare och professorer från Mälardalens högskola. Föredragen spänner över allt från robotik till teater. Inspelningen gjordes på Mälardalens högskola i Eskilstuna den 31 mars 2010.
Ett heldagssymposium om empati anordnat av Centrum för praktisk kunskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.
Ett seminarium om att hantera frågan om hormonstörande miljögifter och kemikalier i vardagen. Seminariets namn var "Rädda mannen!" och ägde rum på Folkets hus i Stockholm i november 2011. Arrangör: Naturskyddsföreningen.
I intervjupodcasten Genivanor träffar journalisten Victor Johansson vår tids största genier. Från skådespelare och musiker till forskare och läkare. Vi möter profiler som Björn Ulvaeus, Ruben Östlund, Lena Andersson och Krister Henriksson.
En ny kunskapsundersökning - vad säger den om svenskarnas inställning till kunskap? Samtal mellan näringslivs- och utbildningsrepresentanter samt presentaion och diskussion med årets Kunskapspristagare inom olika kategorier. Med bland annat förfat...
Populärvetenskapliga föreläsningar arrangerade av Karolinska Institutet i samband med firandet av KI 200 år.
Håkan Hanberger, överläkare och professor i infektionsmedicin vid Linköpings universitet, har i syfte att minimera uppkomst och spridning av resistenta bakterier byggt upp ett nätverk bland intensivvårdsavdelningar i Sverige och Europa för kartläg...
Seminarium om trauman och traumahantering. Från Traumadagen, inspelat på Waterfront congress center i Stockholm den 5 december 2011. Moderator: Peter Öhrbom. Arrangör: Expomedica.
Arbetsterapi: bedömning av handfunktion och aktivitet
I en tempofylld föreläsning delar Lotta Abrahamsson med sig av sin egen historia. Hon blandar handfasta råd hur personer med liknande diagnoser kan hjälpas med förklaringar till varför de reagerar som de gör. Arrangör: Medalgon utbildning.
Alla barn har rätt att få det stöd de behöver för att tillgodogöra sig kunskap i skolan. Hur kan stödet se ut och hur hjälper man unga som efter att de gått ut skolan riskerar att hamna i utanförskap? Konferensen Barnen och samhället hölls på Frys...
Tidig upptäckt av psykiska problem hos barn och unga är viktigt, liksom effektivt stöd till barnen. Men hur gör man? Och hur kan föräldrar och professionella från institutioner som skolor, socialtjänst, polis och sjukhus samarbeta på bästa sätt? E...
Lise Tamm, åklagare och Renate Winter, domare är två av föreläsarna på Brottsofferdagen 2011. Vi får bland annat en bild av hur brottsoffer bemöts i Sverige, och hur brottsoffer har bemötts genom historien. Moderator är Gudrun Nordborg, informatio...
Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2012. Moderator: Gudrun Nordborg. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2012. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.
En föreläsningsdag om andningens, luftvägarnas och lungornas roll. Inspelat den 2 november 2011. Arrangörer: Lunds universitet och Region Skåne.
Seminarier inspelade under Bok och Bibliotek 2010. 22-26 september 2010.
Ett antal seminarier från Forskartorget under bokmässan i Göteborg, Bok och bibliotek 2009.
Avslöjar man mekanismerna bakom drogberoende kan det leda till minskat lidande, hävdar hjärnforskaren David Engblom. Han ger en inblick i forskningen kring hjärnans belöningssystem vid denna föreläsning arrangerad Linköpings universitet.
Forskarna vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet berättar om psykiatriska sjukdomsmönster, nya diagnostikmetoder, om samvetsstress hos vårdpersonal och om att förebygga självmord. Det är fjortonde upplagan av Forskningens dag vid Umeå uni...
Vid detta seminarium arrangerat av Lunds universitet och Region Skåne presenteras nya forskningsresultat om depression och mani.
Ett seminarium om sexuella övergrepp mot barn som riktar sig till drabbade och anhöriga, och till personer som i sin yrkesroll möter offer för sexuella övergrepp. Arrangerat av föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn/Göteborg.
Varför blir vi som vi blir, vad har döda fröer att berätta för oss moderna människor och hur sparar jag optimalt? Det är några av frågorna som ställs och delvis besvaras under Populärvetenskaplig dag. Arrangör: Linköpings universitet.
En skola för alla måste förstås inkludera även barn med funktionshinder. Men hur ska det gå till i praktiken? Skolporten, som sammanställer forskningsrön om skolan, anordnar en konferens på temat specialpedagogik.
Är man sjuk kan man ändå vara vid god hälsa. Det kan tyckas motsägelsefullt, men det klarnar under denna temadag om skillnaden mellan självupplevd hälsa och objektivt mätbara sjukdomar och symptom. Arrangör: Stressforskningsinstitutet vid Stockhol...
Om aktuell narkotikaforskning med narkomaner i centrum. Vilken roll spelar ungas attityder, gatukultur och etnicitet? Hur stora är riskerna att dö av överdos? Konferensen belyser också vad förändringar i det sociala arbetet betyder för hemlösa och...
Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, berättar om tuberkulos och vad forskningen kan göra för att öka skyddet mot sjukdomen som skördar miljontals dödsoffer varje år. Arrangörer: Linköpings universitet och L...
Hur ska Sverige få en missbruksvård av världsklass? Ett seminarium arrangerat av Attendo Individ och Familj tillsammans samt SKTF.
Ny kunskap om hälsoeffekterna av havre och råg, nya rön om probiotika och kostfiber i bär och en ny teknik för att skräddarsy matfetter. Det är huvudingredienserna i ett seminarium där sju unga forskare presenterar nya forskningsresultat om functi...
En stor del av befolkningen lider av smärta - ändå möts de drabbade av misstänksamhet. "Sluta sjåpa dig!" kan det heta. Men ingen skulle komma på tanken att säga en mening som "du är inte ledsen på riktigt". Var kommer smärtan ifrån? Hur upplevs d...
Det blir allt vanligare med terapi på nätet. Under senare år har internetbehandlingar prövats mot ångest och depressioner, tinnitus, panikångest och en hel del annat. Gerhard Andersson, psykoterapeut och professor i psykologi vid Linköpings univer...
Fem forskare presenterar resultat av studier kring hälsa och livsmedel, med fokus på diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Hur kan man minska riskfaktorerna och lindra sjukdomstillstånd? Seminariets originaltitel: Antidiabetiska livsmedel. Inspelat de...
FN-ambassadörerna Lena Endre, Jason "Timbuktu" Diakité, Carolina Klüft och Lasse Åberg tar plats vid casinobordet för att genom spel lära sig mer om förändringar i världen och FN:s millenniemål. Hans Rosling, professor i internationell hälsa är lä...
Ett seminarium om rehabilitering, tillgänglighet, hälsa och funktionsnedsättning. Kan museer vara inte bara tillgängliga för alla utan rentav hälsofrämjande? Arrangör: Statens maritima museer.
Vårt minne granskas från en mängd perspektiv: Hur bildas minnen - kan de blockeras eller glömmas? Hur fungerar vi som vittnen? Och finns det sådant som rituell eller institutionell glömska? Med bland andra professor emerita Annika Dahlström. Arra...
Vi lägger ned massor med tid på maten, men bara en bråkdel av tiden handlar om att äta den. Hur hanterar vi de stora matmängderna i världen och en växande befolkningsmängd som kommer att närma sig nio miljarder. Arrangör: Forskningsrådet Formas.
Är det maten, det genetiska arvet från dina föräldrar eller den miljö du växer upp i som formar dig till den du är, och som avgör vad du kommer att vara med om livet? I fyra föreläsningar synas samspelet mellan arv och miljö när det kommer till ut...
Föreläsningar från arrangemanget Möjligheternas skog. Om skogen ur en rad olika aspekter - från skogen som råvara till skogen som en plats för till friluftsliv. Moderator: Eva Fridman. Inspelat i Umeå den 6 mars 2012. Arrangör: Sveriges lantbruksu...
Hjärnans Dag är en lärorik dag om hjärnan med några av Sveriges mest kunniga läkare och forskare på området. De berättar om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. De ger också en inblick i aktuell forskning och diskuterar fra...
Om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. Hjärnans dag 2011 ger en inblick i aktuell forskning kring hjärnans funktion och sjukdomar, med några av Sveriges mest kunniga läkare och forskare på området. Arrangör: Hjärnfonden.
Runt om i världen dör tusentals människor till följd av antibiotikaresistenta infektioner. I talarserien Hotet mot botet får vi lära oss hur vi kan motverka antibiotikaresistens och får handfasta tips för att bli antibiotikasmart i vardagen. Arra...
En podcast om att leva med eller nära ortorexi - manisk överhälsosamhet. Egna erfarenheter varvas med intervjuer med kunniga personer som hjälper oss och er att förstå mer. Från brett till smalt, från sjukt till friskt, och allt det där andra mitt...
Söva - bedöva - rädda liv
Ytligheter - en liten podd om skönhet med Tove Norström och gäster
Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom olika terapiområden. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen, rapporter från kongresser och mycket mer.
Programmet för dig som är intresserad av att veta sanningen. Vi reder ut vetenskapliga rön och ger dig vår åsikt. Du får bestämma om du tror på oss eller inte!
Vi nördar ner oss och ta reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, vård och hälsa. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt: [email protected]
Den här podcasten utgår från bloggen En psykiaters funderingar, vilken skrivs av mig, Niklas Nygren. Jag är specialistläkare i psykiatri(psykiater) och utgångspunkten är att jag själv drabbades av utmattningssyndrom 2015. Jag delar med mig av fund...
En Podcast som handlar om mina funderingar som Psykoterapeut.
Medicinpodden belyser handläggning av de vanligaste symptomen och bakomliggande sjukdomarna. Detta sker i dialog mellan far och dotter som också blir ett samtal mellan en underläkare precis i början av sin karriär och en med mer än 30 års erfarenh...
I podcasten ”Psykiatrikerna” möter läkarna Anders Hansen och Simon Kyaga internationellt framstående hjärnforskare och talar om deras banbrytande vetenskapliga arbete. Serien vänder sig till alla som är nyfikna på människans hjärna, på vetenskap o...
Läkarstudenter som poddar!
En podd där vi går igenom aktuell psykologisk vetenskaplig litteratur för att försöka utveckla förståelsen av fotboll och för att hitta nya vägar för att utveckla den. Vi läser både idrottspsykologiska artiklar och andra vetenskapliga artiklar som...
Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har skrivit böckerna "Kalla mig galen" och "P...
Vi pratar om medicin i allmänhet och allmänmedicin i synnerhet. Mejla gärna beröm, lovord, frågor och kommentarer till [email protected]
Podcasten för dig som är, eller för en stund vill vara, i logopedins värld.
Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av cancer, det betyder att mer än var tredje person kommer att få en cancerdiagnos någon gång i livet. Behovet av känslomässigt stöd och kunskap är därför stort. Cancerfondens podd vänder sig till di...
Lungcancerpodden är en podcast om lungcancer av Yann & Maria.

Läkarpodden

By Dr Mikael Sandström,Tilde de Paula Eby
I Läkarpodden får vi de senaste rönen inom medicin och sjukvård. Dr Mikael Sandström och Tilde de Paula Eby reder ut begreppen, delar med sig av sina egna erfarenheter, tar kål på myter och svarar på era frågor. "Jag har ett specialintresse för sj...
Två läkare. Ett samtal. Ingen ordning. I Ronden avhandlar vi högt och lågt om medicin. Nytt avsnitt varannan vecka. Maila oss på [email protected] och följ oss på Twitter: @rondenpodcast.

Psykpodden

By Christian Dahlström och Rebecca Anserud
Psykpodden är en podcast om psykisk ohälsa med Rebecca Anserud och Christian Dahlström. Vi pratar om allt som har med psykisk ohälsa att göra: depression, bipolär sjukdom, panikångest, adhd, schizofreni och mycket annat.
I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, rikssjukvård och mycket, mycket mer.
I Hjärtats Gäster bjuder Apotek Hjärtats chefsapotekare, Annika Svedberg, in olika experter för att prata om intressanta och aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande.

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter