Podcasts · Science & Medicine

Subcategories

  Best in Science & Medicine   ·     All in Science & Medicine

By Albion
A jemi aq racionale sa mendojmë ? Vendimet që marrim jane vendimet e duhura? Kërkime, experimente, studime në fushën e ekonomisë dhe psikologjisë. Të bazojme sjelljen, vendimet e idete tona ne prova e jo ne intuita. Të mundohemi e të jemi me skepikë !