Podcasts · Science & Medicine

Subcategories

  Best in Science & Medicine   ·     All in Science & Medicine

By Albion
A jemi aq racionale sa mendojmë ? Vendimet që marrim jane vendimet e duhura? Kërkime, experimente, studime në fushën e ekonomisë dhe psikologjisë. Të bazojme sjelljen, vendimet e idete tona ne prova e jo ne intuita. Të mundohemi e të jemi me skepikë !
About Listen Notes
Podcast search engine with 390,446 podcasts and 22,805,626 episodes. Built by a one-person team. Learn more.
If you find Listen Notes useful...
Follow us
Monthly updates via email (past issues)