Albanian Science & Medicine podcasts 2018 | Listen Notes

Science & Medicine Podcasts

Podcasts
A jemi aq racionale sa mendojmë ? Vendimet që marrim jane vendimet e duhura? Kërkime, experimente, studime në fushën e ekonomisë dhe psikologjisë. Të bazojme sjelljen, vendimet e idete tona ne prova e jo ne intuita. Të mundohemi e të jemi me sk...

FOLLOW US AND GET THE BEST PODCAST EPISODES

History: Facebook / Twitter
Comedy: Facebook / Twitter
Politics: Facebook / Twitter
Crime: Facebook / Twitter
Crypto: Facebook / Twitter
NBA: Facebook / Twitter
Business: Facebook / Twitter
Fitness: Facebook / Twitter
Movie: Facebook / Twitter