Arts · Design

  Best in Design   ·     All in Design

By Paweł Nowak, Joanna Traciak
Podcast Apple Blog to zapis audycji o tej samej nazwie prowadzonej co czwartek w studenckim Radiu Frycz (radio.frycz.com). W trakcie audycji poruszamy tematy coraz bardziej popularnych w Polsce komputerów Macintosh. Jeśli zastanawiacie się nad przesiadką, przesieliście się dopiero co czy jesteście Macuserami już jakiś czas, ta audycja i podcast są dla was. Kontakt do studia: - AIM [email protected] - GG w trakcie audycji (17-19 w czwartki na radio.frycz.com): 5355320 - GG kiedy indziej: 377...
By S³awomir Senkowski
Poni¿ej przedstawiamy audycje/podcasty zrealizowane na spotkaniach grupy AA Spkier z Poznania. Ze wzglêdu na widoczno¶æ naszych podcastów w sieci www nie posiadaj± one polskich znaków.