Het Glazen Huis van de Wetenschap

By University of Amsterdam

About this podcast   Dutch    Netherlands

De opening van het academisch jaar is groots gevierd met het Glazen Huis van de Wetenschap op het Spui. Op maandag 3 september 2012 kon iedereen minicolleges bijwonen. Veertien hoogleraren en de UvA-Docent van het Jaar 2012 wisten, met als rode draad het lustrumthema Nieuwsgierig, veel bezoekers te inspireren.
Sept. 3, 2012
Het openingswoord voor het Glazen Huis van de Wetenschap door dr. Louise Gunning-Schepers, voorzitter College van Bestuur UvA-HvA.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door dr. Gerben Moerman, UvA Docent van het Jaar 2011 (Sociologie). Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. ir. Louise O. Fresco, universiteitshoogleraar Grondslagen van duurzame ontwikkelingen in internationaal perspectief. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Gadi Rothenberg, hoogleraar Heterogene katalyse en duurzame chemie. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de mens. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. mr. Edgar du Perron, hoogleraar Privaatrecht en decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese letteren. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Victor Lamme, hoogleraar Cognitieve neurowetenschap. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Sander Bais, hoogleraar Theoretische natuurkund. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Sept. 3, 2012
Een minicollege door prof. dr. Barbara Baarsma, bijzonder hoogleraar Toegepast economisch onderzoek. Dit minicollege is onderdeel van Het Glazen huis van de Wetenschap.
Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from University of Amsterdam, which is the property of its owner and not affiliated with or endorsed by Listen Notes, Inc.