De Fascinatie

De Fascinatie
By University of Amsterdam
About this podcast
De Fascinatie is een serie programma's waarin onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zichzelf presenteren. Aan de hand van een aantal stellingen vertellen zij over de fascinatie voor hun vak.
Latest episodes
Feb. 21, 2013
In de controle ligt de kern van ons gedrag. Het kwijt zijn van controle is het belangrijkste mechanisme om angstig te worden, stelt de Jongh. Een trauma is één van de makkelijkst behandelbare psychische problemen. Gebruik de gebruiksaanwijzing van de patiënt. Herinneringen kunnen zachter gemaakt worden, verminderd worden in naarheid. Éerst doen dan pas durven'!
Feb. 21, 2013
Prof. dr. Barbara Oomen, bijzonder hoogleraar Rechtspluralisme, laat zien dat - na een periode van steeds sterkere uniformering van het recht - de laatste tijd een steeds grotere gelaagdheid in het recht is ontstaan. Dit heeft te maken met de komst van de EU en met globalisering van het recht en uitbreiding van het internationaal strafrecht. Oomen legt onder andere uit hoe globalisering van het recht een tegenreactie bewerkstelligt van steeds meer nadruk op het eigene, op de eigen constitutionele identiteit.
Feb. 21, 2013
Cardiologie prof. dr. Barbara Mulder is gespecialiseerd in aangeboren hartziekten. Ze vertelt onder andere over de nieuw ontstane patiëntengroep van volwassenen met een geopereerde hartafwijking die in de toekomst de cardiologie zal overspoelen. Daarnaast breekt Barbara Mulder een lans voor verrekening van de pensioenpremies van patiënten met een aangeboren hartafwijking met de verhoogde zorgpremies. 'De tsunami van patiënten met een aangeboren hartafwijking zal de cardiologie overspoelen.' Er zijn nu al 40.000 geopereerden met restafwijkingen en met een lagere kans op een hoge leeftijd, die wel steeds extra zorg nodig hebben.
Feb. 21, 2013
Muziek is geen geluid, muziek is luisteren naar geluid. En waarom blijft een liedje in je hoofd zitten? Honing vertelt onder andere dat een ritme spannend wordt, omdat de luisteraar verwachtingen projecteert op muziek. Ook schetst hij hoe muziek speelt met alle cognitieve en fysiologische functies van de luisteraar. In het onderzoek van muziekcognitiewetenschapper dr. Henkjan Honing staat het luisteren naar muziek centraal.
Feb. 21, 2013
Drs. Jan Werner, conservator Kaarten en atlassen, stelt zijn fascinatie voor kaarten centraal. 'De kaart voedt ons ruimtelijk geweten'. Jan Werner laat zien hoe de stadsplattegrond een uitvergroting is van de echte wereld en waarom Google Earth de ultieme democratisering is van de cartografie. Aan de hand van de Dam als voorbeeld betoogt hij dat de cartografie in Amsterdam ‘op straat ligt’.
Feb. 21, 2013
Politicoloog prof.dr. Jean Tillie betoogt in deze aflevering van De Fascinatie, dat je meningen niet kunt negeren in een democratie, omdat je daarmee de essentie aantast van de democratie. Hij laat ook zien dat de grondregels van de democratie geschonden zijn in het debat rond de multiculturele samenleving. Tot slot stelt hij dat we in Nederland te maken hebben met een angstige politieke elite. Dit leidt tot beleid gebaseerd op incidenten.
Feb. 21, 2013
Prof. dr. P.M.A. (Peter) Sloot (1956) is sinds 2002 hoogleraar Computational Sciences aan de UvA. In 2011 is hij benoemd tot faculteitshoogleraar. In 2010 ontving Sloot een onderzoekssubsidie van 3,3 miljoen van Rusland in het kader van het Leading Scientist-programma. Met de subsidie zet Sloot in Rusland een promotieprogramma en onderzoekslaboratorium op op het terrein van Urgent Computing. Sloot richt zich in zijn onderzoek op de vraag hoe complexe systemen werken. Hoe kun je macroscopisch gedrag afleiden uit microscopisch gedrag? Dit is een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van deze tijd, vertelt Sloot.
Feb. 21, 2013
Chirurg Mark van Berge Henegouwen heeft zich gespecialiseerd in de laparoscopie (kijkoperatie) op maag-, darm- en levergebied. De galblaasoperatie is de bekendste laparoscopische ingreep; de laatste jaren is de colonchirurgie sterk in opkomst.Van Berge Henegouwen toont de mogelijkheden en voordelen van de laparoscopie en benadrukt het belang van nieuwe beeldtechnieken. Vroeger gold: Big surgeons, Big incisions, nu is het Big surgeons, small incisions.
Feb. 21, 2013
Prof. dr. Susan Bögels, hoogleraar Orthopedagogiek, doet onderzoek naar de rol van de vader in de ontwikkeling van angsten bij kinderen. Ze richt zich in haar onderzoek ook op aandacht. Angst ontstaat door eenzijdige aandacht voor gevaarlijke dingen. Maar aandacht is trainbaar, veranderbaar, stelt Bögels. Verder betoogt ze dat beelden een veel belangrijkere rol kunnen spelen in de behandeling van angsten bij kinderen. Vaders en moeders zijn verschillend. Camus (2000) observeerde bij baby-zwemmen dat moeders hun babies met het gezicht naar zichzelf gericht houden, terwijl vaders hun babies andersom vasthouden, zodat zij het zwembad en de andere kinderen en ouders kunnen zien. Dit onderzoek ondersteunt de theorie dat vaders, meer dan moeders, de opening zijn voor het kind naar de buitenwereld. Onderzoek van Lamb (1977) laat zien dat moeders meer fysiek contact hebben met hun babies voor voeding, verzorging, en troost, terwijl vaders’ fysieke contact meer gericht is op spel. Vaders blijken anders te spelen met hun kind: fysieker en risicovoller. Een recente illustratie van dit typische vaderspel is te vinden op internet, waar miljoenen foto’s van ouder-kind inter¬acties te vinden zijn. Van de 90 foto’s die door ouders geplaatst zijn, zijn maar liefst 85 van vaders die hun kind in de lucht gooien. De vaders doen hun best de kinderen zo hoog mogelijk te laten vliegen.
Feb. 21, 2013
Dr.Willemijn van Dolen, universitair hoofddocent Marketing en directeur van de Amsterdam MBA, stelt dat marketing blijvend is veranderd door internet. De mindset van marketeers dient te veranderen en marketeers moeten internet niet langer als een aparte wereld zien. Van Dolen laat ook zien dat de kracht van groepsactiviteit op internet onomkeerbaar is en dat er een machtsverschuiving te zien is van bedrijven naar consumenten.