Disputatsforsvar - Det humanistiske fakultet

By Københavns Universitet

About this podcast   English

Podcast af udvalgte disputatsforsvar ved det humanistiske fakultet
Prodduktion ITMEDIA
July 17, 2007
Disputatsforsvar ved museumsinspektør, mag.art. Morten Axboe den 29-6-2007 Brakteatstudier Guld til guderne I første halvdel af 500-tallet ofrede de nordiske jernalderfolk helt ekstraordinært store mængder ornamenterede guldsmykker – de såkaldte brakteater – som var forbundet med stor prestige og rigdom. I disputatsen 'Brakteatstudier' forklarer museumsinspektør, mag.art. Morten Axboe offergaverne som jernaldermenneskets forsøg på at forsone guderne efter et katastrofalt misvækstår i 536 e.Kr., hvor Solens stråler knap kunne nå ned til Jorden. Ifølge Morten Axboe ofrede jernalderfolkene så meget guld, at de ikke kunne opretholde produktionen af brakteater i den følgende periode, hvorfra arkæologerne har meget få guldfund. En forklaring kan være, at den religiøse og politiske elite har følt sig presset til at vise handlekraft ved at ofre deres rigdomme til guderne. På den måde kan offergaverne også have været en politisk overlevelsesstrategi. Solen dør! Samtidige forfattere fra middelhavsområdet beskriver, hvordan Solen i et helt år fra 536-537 e.Kr. havde et blåligt skær, og at sollyset næsten ikke var i stand til at kaste skygger. Solen var ved at dø, mente de. Det betød, at høsten slog fejl, og at store dele af verden blev kastet ud i hungersnød. Analyser af årringe i egetræer i Norden fortæller arkæologerne, at de nordiske jernaldermennesker var udsat for de samme barske klimabetingelser det år. Den døende sol kan have været forårsaget af et stort vulkanudbrud eller et meteornedslag, som har lagt et slør højt oppe i atmosfæren, men jernaldermennesket har kun kunnet forklare fænomenet med, at de havde påkaldt sig gudernes vrede. Og vrede guder skulle altså formildes med guld. Forsvar og live webcast Det offentlige forsvar for disputatsen finder sted fredag den 29. juni kl. 13.00 (præcis) i Det Nye KUA, Njalsgade 126, lokale 23.0.50. Hvis du ikke har mulighed for at overvære forsvaret på Det Humanistiske Fakultet, kan du se det som live webcast ved din pc på www.itmedia.dk ”Brakteatstudier” er udgivet af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab i rækken Nordiske Fortidsminder, Ser. B nr. 25 og koster 300 kr. + moms og evt. forsendelse. Den kan købes i Nationalmuseets butik eller ved henvendelse til Oldskrift selskabet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Medlemmer af Oldskrift selskabet og Jysk Arkæologisk Selskab kan købe bogen med 33% rabat. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om brakteatstudierne og doktordisputatsen, kan du kontakte museumsinspektør Morten Axboe på tlf. 33 47 31 56 eller på [email protected]
July 17, 2007
Part 2. "Brakteatstudier" Disputatsforsvar ved museumsinspektør, mag.art. Morten Axboe den 29-6-2007
July 17, 2007
Part 3. "Brakteatstudier" Disputatsforsvar ved museumsinspektør, mag.art. Morten Axboe den 29-6-2007
May 30, 2007
Part 1 "Staging Shakespeare's Hamlet - a Director's Interpreting Text Through Performance" diskuterer fire århundreders kritisk tilgang og scenisk præsentation af Shakespeares danske tragedie fra 1601. Teaterinstruktør og dramatiker Lars Kaabers doktordisputats "Staging Shakespeare's Hamlet - a Director's Interpreting Text Through Performance" diskuterer fire århundreders kritisk tilgang og scenisk præsentation af Shakespeares danske tragedie fra 1601. Lars Kaabers hovedtese er, at spilletraditionen siden 1663 er blevet præget af de forskellige perioders skiftende værdier, som gradvist men permanent har bragt stykket stadig længere væk fra dets oprindelige ånd og intention. En af hans teorier er fx, at Hamlet som den gode søn fortrinsvis er en neoklassicistisk tilføjelse til Shakespeares tekst, og at Hamlet som intellektuel og Ophelias tilbeder er tolkninger fra romantikken. Disputatsen behandler Hamlets rolle som hovedperson i en hævntragedie og diskuterer, om Hamlet ved stykkets slutning overhovedet - som Hamlet-traditionen foreskriver - kan siges at have hævnet faderen. Måske tager stykkets slutning snarere tager form af en hævn over faderen, hvis fortidige politiske sejr over norske Fortinbras tilintetgøres, da Danmark ender på norske hænder? Scene for scene I sin scene-for-scene-gennemgang af Shakespeares stykke drøfter disputatsen desuden forskellige hævdvundne spilletraditioner, som synes at være i strid med stykkets tekst; fx spøgelsets tilsynekomst og bortgang i første akt. Det er kutyme at lade spøgelset - for så vidt som det overhovedet fremstilles af en skuespiller - gå majestætisk på og af scenen. Men i Shakespeares tekst synes brugen af Globeteatrets faldlem at fremgå; dels ved vagternes udsagn om forvirring ved spøgelsets pludselige forsvinden, dels ved spøgelsets endelige placering (i første akts femte scene) under scenegulvet. Kaaber diskuterer også indflydelsen fra andre renæssancetekster, såsom den hyppigt opdukkende strid om muligheden af, at Montaignes Essais er slået ned i Hamlet. Herudover leder han efter spor af Shakespeares samtidige i teksten, og undersøger bl.a. om Jarlen af Southampton kunne være en inspirationskilde til Hamletfiguren. Forsvar Det offentlige forsvar for cand.mag. Lars Kaabers doktordisputats "Staging Shakespeare's Hamlet - a Director's Interpreting Text Through Performance" fredag den 23. marts 2007 kl. 13.00 i auditorium 23.0.50 på Det Humanistiske Fakultet, KUA, Njalsgade 126. Dekan Kirsten Refsing fra Det Humanistiske Fakultet leder forsvaret, der vil foregå på engelsk.
May 30, 2007
Part 2 "Staging Shakespeare's Hamlet - a Director's Interpreting Text Through Performance"
May 30, 2007
Part 3 "Staging Shakespeare's Hamlet - a Director's Interpreting Text Through Performance"
Jan. 29, 2007
Part 2 Verdensborgere i kamp for global fred Professor, mag.art. Margit Warburg præsenterer i disputatsen ‘Citizens of the World. A History and Sociology of the Baha'is from a Globalisation Perspective’ et enestående materiale om en religiøs gruppe, der om nogen kan siges at være tæt forbundet med globaliseringen. Margit Warburg, der er religionssociolog, har undersøgt det danske baha’i-samfund i mere end tyve år, lavet feltstudier blandt over tyve baha’i-samfund rundt om i verden og ikke mindst – som den eneste ikke-baha’i – gennemført arkivstudier og feltarbejde i baha’is verdenscenter i Haifa, Israel. Politisk-religiøs aktivisme Begrebet verdensborger står som en central rollemodel for baha’ierne. De har gennem mange år arbejdet intensivt i internationale sammenhænge, især i FN, for den politiske realisering af deres ideer om verdensborgerskab og en forenet verden. Baha’ierne forenes i denne aktivisme af troen på, at deres religion vil danne grundlaget for en forening af alle nationer og alle religioner i en ny politisk og religiøs verdensorden. Denne verdensorden vil basere sig på skrifter og profetier af religionens grundlægger, den iranske profet Baha’u’llah (1817-1892), som kan ses som en tidlig tænker inden for internationale relationer og etablering af global fred og social retfærdighed. Forsvar Det offentlige forsvar for disputatsen finder sted fredag den 19. januar kl. 13.00 (præcis) i auditorium 23.0.50 på Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 126, 2300 København S. ‘Citizens of the World. A History and Sociology of the Baha'is from a Globalisation Perspective’ er udgivet af E.J. Brill, Leiden 2006 og kan bestilles i boghandlen. Særtryk af det danske resume: Verdensborgere. Baha'iernes historie og sociologi i et globaliseringsperspektiv, Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, nr. 43, 2005, pp. 171-188, kan fås gratis hos Bente Rossel, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Artillerivej 86, st., tlf. 35 32 89 57. Kontakt Professor Margit Warburg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, tlf.: 35 32 89 64, e-mail: [email protected]
Jan. 29, 2007
Part 2 Verdensborgere i kamp for global fred
Jan. 29, 2007
Part 4 Verdensborgere i kamp for global fred
Jan. 29, 2007
Part 3 Verdensborgere i kamp for global fred
Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Københavns Universitet, which is the property of its owner and not affiliated with or endorsed by Listen Notes, Inc.