Kwesties

About this podcast
Live debatprogramma over actuele, controversiële kwesties. Rob Oudkerk en Marianne van den Anker praten met betrokkenen, politici en deskundigen op locatie.
Latest episodes
Feb. 18, 2018
Feb. 11, 2018
Ruim 10.000 psychiatrische patiënten in heel Nederland blijven na hun behandeling noodgedwongen in ggz-klinieken, vanwege de lange wachtlijst voor een huurwoning. Verontrustend, zeggen psychiaters, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de patiënten en de samenleving. Heeft gemeente Amsterdam grip op dit probleem? Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, reist het debatprogramma Kwesties deze week af naar Amsterdam. Rob Oudkerk ontvangt lokale politici, wijkbewoners en ervaringsdeskundigen.Gemeenten moeten haast maken: vanaf 2020 worden zij volledig verantwoordelijk voor de opvang van kwetsbare inwoners. En in datzelfde jaar, is er bij de ggz-klinieken nog maar eenderde van het aantal bedden uit 2008 over. Het streven van de gemeente Amsterdam is dat de oud-patiënten maximaal drie maanden op een wachtlijst voor een huurwoning te laten staan, maar in realiteit wachten ze soms wel drie jaar. Ook deze patiënten zullen ergens ondergebracht moeten worden. Wat doet de politiek hieraan? Zijn de bezuinigingen bij de ggz wel haalbaar? En hoe staat het met de maatschappelijke draagvlak om deze oud-patiënten als buren te hebben? Overlast in de wijk Marianne van den Anker bespreekt de overlast die (ex-)psychiatrische patiënten met zich meebrengen. Gaat de overlast in de komende jaren toenemen, zoals critici stellen? Is het haalbaar dat meer patiënten in de samenleving terug komen? En wat is de rol van woningbouwcorporaties bij het toekennen van een huurwoning aan (ex-)psychiatrische patiënten?
Feb. 4, 2018
Hoe gaan we zorgen dat burgers minder overlast hebben van drugshandel? De gemeente Roosendaal heeft in 2009 besloten om alle coffeeshops te sluiten, maar de overlast van drugsdealers en gebruikers heerst nog steeds in de wijken. In het radioprogramma Kwesties gaan zondag buurtbewoners, ex-verslaafden en coffeeshophouders in debat met de politiek in Roosendaal en Eindhoven.Één op de acht inwoners in Roosendaal zegt dat te ervaren, volgens het CBS. Rob Oudkerk staat zondag met de NPO Radio 1-bus in Roosendaal om de mogelijke heropening van coffeeshops en het beleidsvoorstel rondom regulering van wiet te bespreken.Moeten de coffeeshops weer geopend worden om het illegale circuit minder ruimte te geven? Of verhoog je hiermee juist de kans op overmatig drugsgebruik? Is gecontroleerde wietteelt waarin deze drug alleen geteeld kan worden door kwekerijen die onder controle staan van de Nederlandse overheid een oplossing of draagt de overheid zo alleen maar bij aan de illegale drugshandel in het buitenland?EindhovenMarianne van den Anker staat zondagavond in Eindhoven, waar een groot aantal coffeeshops meedoen aan een experiment waarbij gemeenten zelf wiet gaan telen. Een woordvoerder voor coffeeshops en de lokale politici gaan met elkaar in debat.Zijn coffeeshophouders verantwoordelijk voor controle op het juiste thc-gehalte in wiet of zou de overheid daar meer grip op moeten hebben? Moeten coffeeshophouders verantwoordelijk worden geacht voor de overlast dat hun vestiging veroorzaakt en de kosten voor de beveiliging op zich nemen?  Waarom dit onderwerp, eigenlijk?De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het debatprogramma Kwesties (NTR) reist de komende weken af naar verschillende probleembuurten in heel Nederland. Burgers krijgen de kans hun lokale politici live op de radio aan de tand te voelen over de problemen die zij ervaren. Zondag 20.00 - 21.00 uur op NPO Radio 1. Discussieer met ons mee!Meediscussiëren kan, door tijdens de uitzending via de NPO Radio 1-site een bericht te sturen tijdens de uitzending. Like ook onze Facebookpagina voor extra's en video's!
Jan. 28, 2018
In Rotterdam leeft 95 procent van de statushouders in de bijstand. Maar vier van de bijna 2.500 statushouders in deze stad hebben een betaalde baan gekregen in 2017, volgens de Monitor Rotterdamse Aanpak Statushouder. Daarmee doet Rotterdam het slechter dan de andere drie grote steden. Hoe kan het dat Rotterdam zo laag scoort in deze cijfers?Rob Oudkerk bespreekt deze kwestie live vanuit de wijk Delfshaven, met een statushouder, lokale politici, de directeur van UAF en een bewoonster. Wat zijn de oplossingen? Moeten statushouders beter geschoold worden en vrijgesteld worden van sollicitatieplicht, zodat zij sneller aan een baan kunnen komen of mogen zij niet als uitzondering worden behandeld? Is het een goed idee om statushouders te huisvesten in plaatsen waar veel werkgelegenheid is of mogen statushouders niet gedwongen worden tot een woonplaats?  Marianne van den Anker is in restaurant Shaami Huis om het lage slagingspercentage voor het inburgeringsexamen te bespreken met lokale politici, een statushouder en een taaldocent. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het afgelopen jaar slechts 39 procent is geslaagd voor het examen binnen de maximale tijd van drie jaar. Dit is een halvering ten opzichte van 2013. Zakken voor dit examen zorgt voor een barrière tot toetreding op de arbeidsmarkt; een mogelijke taalachterstand en dus voor een slechtere uitgangspositie om te integreren. Hoe komt het dat zo weinig mensen niet binnen de termijn slagen? En bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Moet het Nederlandse inburgeringssysteem op de schop? En zijn inburgeringscursussen en taallessen überhaupt wel de juiste voorbereiding voor een goede integratie in de Nederlandse maatschappij?
Jan. 21, 2018
Steeds meer boeren stoppen door het gebrek aan financiële middelen en door een toenemend aantal regels. Naar voorspelling zal een kwart van de boerderijen in Noord-Brabant leeg staan in 2030. Boeren zijn genoodzaakt extra investeringen te doen, willen zij aan wetgeving rondom milieu en dierenwelzijn voldoen. Gevolg: leegstand en verpaupering, maar ook verschillende soorten criminele activiteiten vanuit de leegstaande panden. Alleen al in de eerste helft van 2016 werden in Noord-Brabant 200 drugspanden opgerold. Marianne van den Anker bespreekt vanuit Deurne de problematiek rondom het verdwijnen van kleine agrarische bedrijven met lokale politici, een milieuactiviste en een eigenaar van een rundveehouderij. Moeten we de milieuregels minder strikt maken zodat de boeren door kunnen gaan met hun agrarische bedrijven? Maar wat doen we dan met dierenwelzijn, stank, gezondheidsrisico?s en de enorme hoeveelheden mest? Hier in Deurne bijvoorbeeld zijn er zo?n 2,5 miljoen varkens, kippen en koeien op een inwonertal van 32.000 burgers. Rob Oudkerk praat in St. Antonis met lokale en provinciale bestuurders, een planoloog, een milieuactivist en een melkveehouder over de toekomst van de leegstaande panden. Moeten ze massaal worden gesloopt om er vervolgens woningen te bouwen, waaraan ook een enorm tekort is in Brabant? Moeten deze panden van agrarische bedrijven blijven of moeten er juist nieuwe functies aan deze panden worden toegeschreven?
Jan. 14, 2018
We staan in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart met de NPO Radio 1-bus in probleemwijk Overvecht: één van de ongezondste wijken in Nederland, waar mensen veel vaker dan gemiddeld naar de huisarts gaan. Tegelijkertijd is één op de vier Overvechters obees. Hoe houden we kosten voor gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk? Hoe voorkomen we dat mensen naar de dokter gaan als het niet echt nodig is? En hoe maken we mensen ook meer bewust van de kosten van gezondheidszorg zodat ze niet voor elk wissewasje bij de huisarts staan? We praten met buurtbewoners, lokale politici, docenten en huisartsen.
Jan. 7, 2018
Het is de wijk die Nederland massaal heeft leren kennen via ophef rondom de ?treitervlogger? Ismail Ilgün. De lokale politiek heeft een actieplan bedacht voor de 'minst leefbare wijk' van Zaandam. Maar gaat dit de wijk voorgoed verbeteren? Eén op de vijf heeft een uitkering, 31 procent van de kinderen groeit op onder de armoedegrens en de buurt ken alleen zwarte scholen. Ruim 70 procent van de inwoners is van niet-westerse komaf. Veel inwoners spreken slecht of amper Nederlands. ?Klein-Ankara?, wordt de wijk wel eens genoemd. Op straat, bij de winkels en op het schoolplein is de voertaal voornamelijk Turks. De lokale politiek wil dat bijstandgerechtigden niet meer aan een nieuwe huurwoning in de wijk komen. En wie een uitkering aanvraagt of heeft, moet voortaan aan bepaalde taaleisen voldoen of een verplichte taalcursus volgen. Zo niet, dan worden ze worden gekort op hun bijstand. Gaat dit actieplan van met de harde hand handhaven in Poelenburg helpen om het tij te keren, zodat de leefomgeving voor de bewoners verbetert? Rob Oudkerk en Marianne van de Anker praten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 met lokale politici, vrijwilligers, leraren en bewoners over de oplossingen die worden aangedragen.
Dec. 31, 2017
Zijn onze studiogasten, hoofdpersonen en persoonlijk betrokkenen geslaagd om iets teweeg te brengen in 2017? Rob blikt daar terug op een aantal interessante debatten in 2017 in Kwesties. Bijvoorbeeld over de miskenning van vrouwenvoetbal in Nederland. Feministe Anne Fleur Dekker praat over de positie van de vrouw in 2017. Eerder dit jaar ontstond hooglopende ruzie in onze bus met econoom en publiciste Heleen Mees. En we praten ook met vlogger Elio Heres over de enorme invloed van social media en vlogs op jongeren in 2017.  Ook schrijver Mohammed Benzakour is te gast. Zijn hoogbejaarde en dementerende ouders hebben steeds meer zorg nodig en die kunnen de kinderen Benzakour nog maar met moeite geven. Hij pleitte in Kwesties voor het invliegen van Marokkaanse mantelzorgers. Wat is er gebeurd na die acties? Marianne van den Anker is in Soest te gast bij homoactivist en politicus Patrick van Rijn om te praten over homo-emancipatie schijntolerantie in Nederland jegens de LHBT-gemeenschap. Eind december ziet hij dit niet anders. Nog steeds ligt er volgens Patrick een groot probleem. Nieuwe incidenten liggen in 2018 wellicht op de loer?
Dec. 17, 2017
Moet iedereen in Nederland straks verplicht zijn DNA afstaan voor een eventuele nationale databank? In de zaak van Milica van Doorn, die in 1992 is verkracht en vermoord, is afgelopen zaterdag een verdachte opgepakt naar aanleiding van een DNA-match. Marianne van den Anker praat met betrokkenen over het oplossen van criminaliteit met behulp van DNA-onderzoek. Wat doet een databank met onze privacy?Rob Oudkerk is met de bus in Utrecht om te praten over het inburgeringsbeleid van Nederland. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is geschrokken van alle problemen in het integratiedossier. Enorme wachtlijsten voor inburgeringscursussen, slechte integratie en de afhankelijkheid van een uitkering. Koolmees wil taalles vanaf de eerste dag dat de vluchtelingen Nederland binnenkomen. Ook wil hij het niveau hiervan verhogen zodat de kans op een baan vergroot wordt. Maar doen vluchtelingen zelf wel genoeg hun best? En hechten we zelf niet teveel waarde aan een goede integratie? Rob praat in de bus met vluchtelingen en de politiek.
Dec. 10, 2017
Vrouwen bidden in alle Nederlandse moskeeën gescheiden van de mannen, ze kunnen geen imam worden en zijn meestal ongewenst in moskeebesturen. En islamitisch scheiden mag je als vrouw alleen als je man het goed vindt. Hoe erg is dat? Moet dat veranderen en mogen niet-moslims er zich überhaupt mee bemoeien? Rob Oudkerk leidt het debat met betrokkenen in de NPO Radio 1-bus.En Marianne van den Anker is leidt een discussie over het nationaal Holocaust-monument. Al jaren is er geruzie in Amsterdam over de plek en de grootte van het monument. En ook nu is er een alternatieve plek en een alternatief monument bedacht. Van den Anker praat hierover met de kunstenaars die met dit alternatief komen en met Ron van der Wieken, voorzitter van het Centraal Joods Overleg.