Kwesties

By NPO Radio 1 / NTR

About this podcast   Dutch    Netherlands

Kwesties is het wekelijkse live debatprogramma van de NTR op NPO Radio 1. Politici, deskundigen en vooral de direct betrokkenen zelf komen aan het woord over brandende kwesties in Nederland. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen zondagavond af naar de locaties waar actuele en controversiële onderwerpen zich afspelen.
84 episodes · since Sep, 2016
May 20, 2018
Kwesties is het live-debatprogramma van NPO Radio 1. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen elke zondagavond af naar de plekken in Nederland waar actuele en controversiële onderwerpen aangepakt moeten worden. Zij praten met politici, deskundigen en vooral met de betrokkenen zelf over brandende kwesties die ons, de burgers, direct aangaan. Uitzendingen: Elke zondag tussen 20.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1
May 13, 2018
Kwesties is het live-debatprogramma van NPO Radio 1. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen elke zondagavond af naar de plekken in Nederland waar actuele en controversiële onderwerpen aangepakt moeten worden. Zij praten met politici, deskundigen en vooral met de betrokkenen zelf over brandende kwesties die ons, de burgers, direct aangaan. Uitzendingen: Elke zondag tussen 20.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1
May 6, 2018
Kwesties is het live-debatprogramma van NPO Radio 1. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen elke zondagavond af naar de plekken in Nederland waar actuele en controversiële onderwerpen aangepakt moeten worden. Zij praten met politici, deskundigen en vooral met de betrokkenen zelf over brandende kwesties die ons, de burgers, direct aangaan. Uitzendingen: Elke zondag tussen 20.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1
April 29, 2018
Kwesties is het live-debatprogramma van NPO Radio 1. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen elke zondagavond af naar de plekken in Nederland waar actuele en controversiële onderwerpen aangepakt moeten worden. Zij praten met politici, deskundigen en vooral met de betrokkenen zelf over brandende kwesties die ons, de burgers, direct aangaan. Uitzendingen: Elke zondag tussen 20.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1
April 22, 2018
Kwesties is het live-debatprogramma van NPO Radio 1. Presentatoren Rob Oudkerk en Marianne van den Anker reizen elke zondagavond af naar de plekken in Nederland waar actuele en controversiële onderwerpen aangepakt moeten worden. Zij praten met politici, deskundigen en vooral met de betrokkenen zelf over brandende kwesties die ons, de burgers, direct aangaan. Uitzendingen: Elke zondag tussen 20.00 en 21.00 uur op NPO Radio 1
April 15, 2018
In 1999 maakten de mavo, lts en vbo plaats voor het vmbo, in de ultieme hoop het imago van het voorbereidend beroepsonderwijs flink te verbeteren. Twintig jaar later verliest het vmbo juist in rap tempo leerlingen. Opmerkelijk is dat steeds meer scholen de theoretische variant van het vmbo weer mavo noemen, omdat dit aantrekkelijker klinkt voor de ouders.Het vmbo kampt al jaren met een negatief imago onder ouders van toekomstige brugklassers. Met schooladvies ?vmbo? wordt niet op sociale media gepronkt. Hoe komt het dat het vmbo zo?n negatief imago heeft? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vmbo veel beter functioneert? Moeten middelbare scholen, zoals vmbo-scholen, meer zeggenschap krijgen over het schooladvies en dus de plaatsing van de kinderen in de brugklas?Ouders denken bijvoorbeeld dat hun kinderen meer baankansen hebben met een hogere opleiding. Misschien is het ook heel erg de vraag of ouders goed geïnformeerd zijn over de carrièrekansen van hun kind. Kunnen we het in Nederland het voor elkaar krijgen dat ouders weer trots worden dat hun kind een vmbo-advies hebben gekregen? Een debat vanuit Breda.Rattenplaag in Bilthoven!Al jaren gaan ze in Bilthoven de strijd aan met ratten. Sinds kort erkent de gemeente het probleem en is er een motie aangenomen, maar nog steeds wordt er niets ondernomen. Bewoners blijven afval vanuit hun flat naar beneden gooien, het overtollig groen wordt niet weggehaald door de gemeente en de wetten en regels houden het gebruik van rattengif tegen.Marianne van den Anker bezoekt Bilthoven om deze kwestie te bespreken met buurtbewoners, de wethouder en de woningbouwvereniging. Is de gemeente laks of is het de verantwoordelijkheid van de buurtbewoners zelf om hun eigen buurt netjes te houden?
April 8, 2018
De Raad van State heeft beslist dat Nederland Afghanen mag blijven uitzetten. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid komt in het voorjaar met een nieuw ambtsbericht over de situatie in Afghanistan. Tot die tijd mogen Afghanen uitgezet blijven worden.Vorig jaar werden 90 vluchtelingen gedwongen om terug te keren naar Afghanistan. In datzelfde jaar zijn ruim 10.000 doden en gewonden gevallen, waarvan het grootste deel burgers. Kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen. In januari 2018 werden er al vier aanslagen gepleegd in Kabul en Jalalabad.Volgens de Global Peace Index 2017 is Afghanistan na Syrië het gevaarlijkste land van de wereld. De VN Veiligheidsraad heeft Afghanistan opnieuw betiteld tot ?een land in oorlog?.In onder andere Wageningen is er daarom een motie aangenomen met het verzoek aan Harbers om tot de komst van het nieuwe ambtsbericht een stop moet komen op het uitzetten van meer Afghanen. Rob Oudkerk staat met de bus in Wageningen om deze kwestie te bespreken met onder andere lokale politici, een militair en Afghaanse vluchtelingen.Moet de IND terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land stoppen? Moeten mensen die genoeg verwesterd zijn in Nederland kunnen blijven? Is de publiciteit die eraan wordt gegeven wel goed voor het proces? Zijn er steden die wel veilig genoeg zijn om mensen daar terug te sturen?ADHD-medicijnenVeel ouders vragen om medicijnen zoals Ritalin en Concerta voor te schrijven, in de hoop dat hun kind met ADHD hogere cijfers haalt. Maar de medicijnen blijken daarvoor niet te helpen, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.Marianne van den Anker praat met ouders over hun verantwoordelijkheid als het gaat om leerprestaties en ADHD-medicatie voor hun kind.
April 1, 2018
Ruim de helft van de 75-plussers geeft aan zich matig tot sterk eenzaam te voelen. Eenzaamheid onder ouderen is een toenemend probleem. Maar wie gaat dit oplossen?Steeds meer burgerinitiatieven verrijzen om zelf een oplossing te zoeken tegen het alleen zijn. Zo ook het initiatief van Leo en Netty Olffers, die hun eigen huiskamer iedere dag openstellen voor ouderen om bij elkaar te komen voor een kopje koffie. Zij verwelkomen per week ongeveer 95 ouderen in de leeftijd van 63 tot 97 jaar.Rob Oudkerk staat met de NPO Radio 1-bus in de Haagse wijk Laak om het gesprek aan te gaan met met een onderzoekers, actieve en eenzame ouderen en lokale politici. Zijn de ouderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen eenzaamheidsgevoel? Gaan de plannen van minister Hugo de Jonge wel werken? Worden de ouderen te veel in de steek gelaten door hun kinderen en kleinkinderen? Zou een zorgrobot een toekomstige oplossing zijn om de eenzaamheid tegen te gaan? De paasvuur: einde aan deze traditie?In veel gemeente barst vandaag de strijd los om de mooiste en grootste paasvuur.  'Mooie, oeroude traditie!', zeggen voorstanders. 'Gevaar voor de volksgezondheid!', zeggen tegenstanders. Tijd voor minder paasvuur?
March 25, 2018
Elke ochtend gaan 1.800 leerlingen van Rotterdam Zuid de brug over naar Noord om daar naar de middelbare school te gaan. Deze kinderen komen vooral uit welvarende en hoogopgeleide gezinnen. Er is sprake van segregatie. Vooral bij de vmbo?s in Zuid bestaat de scheiding tussen witte en zwarte scholen.Marianne van den Anker zal met kinderen in gesprek gaan die zelf over de brug reizen om in Noord naar school te gaan. Rob Oudkerk zal met de mobiele studio in Rotterdam Zuid staan om het convenant te bespreken met directeuren van middelbare scholen, de plaatselijke politiek en ouders die ervoor gekozen hebben om hun kind juist in Noord naar school te laten gaan.Kun je mensen dwingen om hun kinderen in Zuid naar school te laten gaan? Gaat dit de segregatie wel tegen? Zullen de vmbo-scholen uiteindelijk gemengder worden? Is het een goed idee om middelbare scholen een maximaal aantal leerlingen op te leggen?
March 18, 2018
Hangjongeren, openbaar drank- en drugsgebruik, illegale drugshandel, geschreeuw op straat, afval, herrie van auto?s en scooters en luide muziek; bewoners van de wijk Donderberg in Roermond ervaren overlast van hangjongeren, maar ze melden weinig bij de politie.Moet er meer blauw op straat in de wijk of camera?s of zelfs een hangverbod of gebiedsverbod? Moeten er meer voorzieningen komen voor de jeugd zodat ze niet op straat blijven hangen? Zou meer inspraak voor burgers een oplossing zijn in de wijk? Of instroom van huurders met een hoger inkomen?Marianne van den Anker en Rob Oudkerk gaan in gesprek met buurtbewoners, politici, ondernemers en jongeren. Want ook die jongeren denken actief mee over de verbetering van de leefbaarheid in de Donderberg konden aandragen. -
Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from NPO Radio 1 / NTR, which is the property of its owner and not affiliated with or endorsed by Listen Notes, Inc.