Developers · Best
Marijos radijas - Radio Maria Lithuania
By Radio Maria Lithuania
About this podcast
Radio Maria Lithuania
Episodes (Total: 10)
Sept. 7, 2017 · 00:29:41
Laidoje pristatomi prasidedantys Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Dalyvauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir Mantas Kuraitis. Laidą veda kun. Nerijus Pipiras.
Jan. 15, 2016 · 00:36:33
Apie nuodėmių įvairovę ir jų vertinimą. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 14, 2016 · 00:35:40
Kokia yra nuodėmės esmė? Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 13, 2016 · 00:33:23
Minint Sausio 13-osios 25-mečio jubiliejų Katechezės laida apie žmogaus laisvę ir atsakomybę. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 12, 2016 · 00:33:22
Laidos tema „Išpažintis". Kun. Darius Vasiliauskas laidoje kelia klausimą, kodėl kyla baimė atlikti išpažintį, aptaria įvairias klaidingas nuomones apie Išpažinties sakramentą.
Jan. 8, 2016 · 00:35:51
Apie Gailestingumą ir nuodėmę. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 7, 2016 · 00:34:34
Visi yra pašaukti būti šventi, kaip parašyta: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas" (Mt 5,48). Ar įmanoma būti tobulu kaip Dievas? Šioje laidoje katechezė apie krikščionišką šventumą. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 6, 2016 · 00:35:52
„Tavo nuopelnai yra Dievo dovanos", - sako šv. Augustinas. Kaip galime turėti nuopelnų Dievo akyse? Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.
Jan. 5, 2016 · 00:39:29
Apie Dievo Gailestingumą kaip beribę Dievo meilę žmogui ir kūrinijai, jo supratimą, skaitant Pirmąjį laišką korintiečiams, šių metų kontekste, kai švenčiame Jubiliejinius Dievo Gailestingumo metus, pasakoja kunigas Mozė Mitkevičius.
Jan. 1, 2016 · 00:38:29
Pirmąją Naujųjų Viešpaties metų dieną pasikalbėsime apie tai, kas yra MALONĖ. Prie mikrofono kun. Gintaras Blužas OFS.